Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin yayıncılıkla ilgili ulusal çaptaki başlıca etkinliklerinden biri Türkiye Yayıncılık Kurultayı’dır. 2004’ten bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi ile birlikte iki yılda bir  düzenlenen Kurultaylarla, farklı alanlarda uzman yayıncıların ve bürokratların bir araya gelmesi, yayıncılığın sorunlarının tüm detaylarıyla tartışılması, ortak akıl ile çözüm üretilebilmesi amaçlanmaktadır. Kurultayların sonunda, konuşmacı ve katılımcıların paylaştıkları görüş ve önerilerin derlendiği Sonuç Bildirgeleri hazırlanarak üyelerle, sektörün ilgilileriyle ve basınla paylaşılır. 

Maraton dosya - logo