Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Türkiye Yayıncılar ve Yayın Dağıtımcıları Birliği Derneği, 1985 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Türkiye’de yayıncılık sektöründe faaliyet göstermekte olan yayıncıları ve yayın dağıtımcılarını temsil etmektedir. Derneğin 400’ü aşkın üyesi bulunmaktadır.

DERNEĞİN AMACI

 • Yayıncılık mesleğini geliştirmek, kaliteli yayın yapılmasını sağlamak,
 • Mesleki sorunlara çözümler üretmek, bu amaçla ilgili bakanlıklar ve resmi/sivil tüm kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,
 • Üyelerini ve kamuoyunu aydınlatmak, üyelerinin ve yayıncıların haklarını korumak ve desteklemek,
 • Kardeş kuruluşu YAYBİR (Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği) aracılığı ile korsan yayıncılıkla mücadele etmek,
 • Düşünce ve ifadeleri söz, yazı, resim ve başka yollarla açıklama ve yayımlama özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasına çalışmak,
 • Kültür, edebiyat ve sanatın geliştirilmesi ve yayılmasına yardımcı olmak,
 • Ülkemizin uluslararası boyutta büyük bir yayıncılık merkezi haline getirilmesi için çaba göstermek,
 • Kitap okumanın yaygınlaştırılması ile toplumsal ve bilimsel araştırmanın özendirilmesine çalışmak.

YÖNETİM YAPISI

Dernek yönetim yapısı Genel Kurul (iki yılda bir toplanır), Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Komisyonlardan oluşur.

KOMİSYONLAR

 • Yayıncılık Standartları ve Dijital Yayıncılık Komisyonu
 • Çocuk ve Gençlik Yayıncılığı Komisyonu
 • Eğitim ve Yardımcı Kaynak Yayıncılığı Komisyonu
 • Kültür Yayıncılığı Komisyonu
 • Akademik Yayıncılık Komisyonu
 • Kitap İthalatçılığı Komisyonu

Komisyonlar kendi yayıncılık türleri dahilinde telif hakları, yayımlama özgürlüğü, yayıncılığın ticari faaliyetleri (vergilendirme, satış-dağıtım ve tahsilat sorunları, vb) ve yayıncılık standartları gibi konulara ilişkin sorunlara çözümler bulmak için çalışmalar yapar, raporlar hazırlar. TBMM ve ilgili bakanlıkların yasa ve yönetmelik çalışmalarına görüş ve önerileriyle katılırlar.