Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

3. Türkiye Yayıncılık Kurultayı 2008 Sonuç Bildirgesi

3. Türkiye Yayıncılık Kurultayı (08-09 Mayıs 2008)

1. Yayıncılık Sektör mü?
Yayıncılık mali ve sinai boyutlarıyla bir sektör büyüklüğüne erişmiştir. Devlet makamlarınca da sektör olarak kabul edilmelidir. Yayıncılık KOBİ statüsüne alınmalı, KOSGEB desteklerinden yararlanmayı önleyen engellemeler kaldırılmalıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde, sektörün tüm aktörlerinin katılacağı Türk Yayın Kongresi düzenlenmeli. Ulusal Kitap Kurumu çalışmaları başlatılmalıdır.

2. Ders Kitapları ve Öğretim Programları
İlk ve ortaöğretim ders kitaplarında devlet haksız rekabet yaratacak biçimde özel sektörle rekabetten vazgeçmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı, denetleyici ve düzenleyici konumda olmalı yayıncılık yapmamalıdır. Tek tip, aynı elden çıkmış gibi ders kitapları yazdırma uygulamasından vazgeçilmeli, çeşitli yapı ve nitelikte ders kitapları yazılması özendirilmeli, öğretmenlere seçme hakkı sağlanmalıdır.
Öğrenim programına uygun olarak hazırlanan, öğretmenin okutulmasında yarar gördüğü Yardımcı Ders kitaplarının okullara girmesi engellenmemelidir.
Yardımcı Ders kitapları konusunda bakanlıkça yayımlanan genelgeler, okullarda Ders Kitabı dışında hiçbir Yardımcı Ders Kitabının okutulmaması şeklinde yorumlanmaktadır. Genelgeler yoruma açık olmayacak şekilde net ifadeler içermelidir..

3. Yayıncılıkta Yeni Teknolojiler
Özellikle internette ve dijital yayıncılıkta yaşanan gelişmeler bir yandan yayıncılığın daha hızlı ve etkin yapılmasını sağlarken diğer yandan müzik ve sinema sektörlerinde olduğu gibi yayıncılığı da internet yoluyla korsan yayın tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yapılacak ilk değişiklikle internet yoluyla korsanlığa karşı açık ve net hükümler getirilmelidir.

4. Fotokopi ve Korsan Yayın
Fotokopiyle yapılan çoğaltmalar korsan yayıncılığın bir türüdür. Üniversitelerde, ilköğretim ve liselerde fotokopiyle çoğaltmayı özendirici uygulamalardan vazgeçilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı acilen “her okula bir fotokopi makinesi” kampanyasından vazgeçmeli, üniversite yönetimleri akademisyenleri ve öğrencileri fotokopinin korsan yayın olduğu konusunda bilinçlendirmeli ve üniversite sınırları içinde korsan fotokopi çekimlerini önlemelidir.
Kültür Bakanlığı korsan fotokopi çekimlerini önleyici lisanslama çalışmalarını Meslek Birlikleriyle birlikte başlatmalıdır.

5. Türkçe Dışındaki Dillerde Yayıncılık
Türkçe dışındaki dillerde yayıncılık düşünce ve ifade özgürlüğünü engelleyici yasalar nedeniyle güçlükle yapılabilmektedir. Azınlıkları oluşturan vatandaşlar, dil bilgilerinin azalması nedeniyle kendi dillerinde yayınları okuyamayacak duruma gelmiştir. Kendi dilinde okuma hakkı gözetilmeli, Devlet, Türkçe dışında dillerde yayıncılığı özendirici önemler almalıdır.

6. Satış, Pazarlama, Dağıtım Sorunları ve Çözüm Önerileri
Kitap dağıtım, satış ve pazarlamasında özellikle küçük yayınevleri büyük güçlük çekmektedir. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz ders kitabı dağıtımını okullarda yapması nedeniyle Anadolu’da yaklaşık on bin kitapçı kapanmıştır. Ücretsiz ders kitabı dağıtımının kitabevleri aracılığıyla yapılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Kitapçılara, Kitap Dağıtımcılığı yapanlara veya bu alana yatırım yapacak kuruluşlara vergi indirimi sağlanmalı, teşvik kredi olanaklarından yararlandırılmalıdır.

0 Yorum

Henüz bir yorum bulunmuyor

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.