Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
 • Resmi Kurumlarla İlişkiler

Türkiye Yayıncılar Birliği yayıncılıkla ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişki içerisinde sektör sorunlarının çözülmesi ve sektörün gelişmesine yönelik çalışmakta, ilgili kurumlara önerilerini aktarmakta, yasalarda değişiklik süreçlerine görüş ve somut önerileriyle dahil olarak kültür politikalarının şekillenmesinde aktif rol oynamaktadır. Derneğimiz 10-11 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen, bakanlıklardan ve sektörden konuyla ilgili tüm kurum ve kişilerin katıldığı 6. Ulusal Yayın Kongresi’nin organizasyonunda yer almıştır ve kongrede alınan tüm kararları izlemektedir.

 • Yayıncılık Kurultayları

Türkiye Yayıncılar Birliği yayıncılıkla ilgili çeşitli ulusal ve uluslararası çapta etkinlikler de organize etmektedir. Farklı alanlarda uzmanlaşmış sektör paydaşlarının bir araya gelerek yayıncılığın sorunlarının tüm detaylarıyla tartışılması, ortak akıl ile çözüm üretilebilmesini sağlamak amacıyla 2004’ten bu yana iki yılda bir Türkiye Yayıncılık Kurultaylarını düzenlemektedir.

 • Yayıncılık Eğitimi Programları

Derneğimizin Yayıncılığa Giriş, Yayıncılıkta Editörlük ve Yayıncılıkta Satış ve Pazarlama eğitim programları periyodik olarak devam etmektedir. Derneğimiz bünyesinde düzenlenen eğitimlerde derslere yayınevlerinden ve telif ajanslarından yetkililerin yanı sıra çevirmenler de bilgi ve deneyimlerini aktararak katkıda bulunmaktadır.

 • Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü ve Yayınlama Özgürlüğü Raporu

Düşünce ve ifade özgürlüğünün önemli bir parçası olan yayınlama özgürlüğünün önündeki engellerin kalkması için de çaba sarf eden Dernek, 1995’ten bu yana her yıl, düşüncelerini özgürce ifade etmekten ve yayımlamaktan çekinmeyen, özgür yayıncılığın önünü açan isimlere törenle Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülü vermekte ve ödülle birlikte her yıl yayınlama özgürlüğü ile ilgili haber ve verilerin derlendiği Yayınlama Özgürlüğü Raporu yayınlamaktadır. Bu rapor İngilizceye çevrilerek başta AB olmak üzere tüm ilgili kurumlara gönderilmektedir.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

 • Uluslararası Yayıncılar Birliği (International Publishers Association – IPA)
 • Kitap, e-kitap ve süreli yayınlarda e-ticaret altyapı standartlarının geliştirilmesini koordine eden EDItEUR
 • Avrupa kıtasında okuma kültürü üzerine çalışmalar yapan EURead’in

Üyesi olan Türkiye Yayıncılar Birliği, bu kurumların çalışma gruplarında yer alarak uluslararası arenada da aktif rol oynamakta ve yayıncılık sektöründeki gelişmeleri yakından takip etmektedir.

PROJELER

Derneğimiz sektörel ve hak temelli projeler geliştirerek farklı hibe programlarından yararlanmakta ve sektöre katkı sağlamaktadır.

 • Yayınlama Özgürlüğü Yolunda Projesi

Ekim 2014 – Ekim 2015 döneminde AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu CSD III Programı kapsamında desteklenen proje, İsveç Yayıncılar Birliği ortaklığıyla, Uluslararası Yayıncılar Birliği, IPSBianet ve TÜYAP’ın desteğiyle yürütülmüştür. yayinlamaozgurlugu.org

 • Mesleğimiz Yayıncılık Projesi

Şubat 2016 – Mayıs 2017 sürecinde gerçekleştirilen 15 aylık proje, AB ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu CSD IV Programı kapsamında, Birleşik Krallık Yayıncılar Birliği ortaklığı, Avrupa Yayıncılar Federasyonu, Alman mesleki eğitim kuruluşu mediacampus Frankfurt ve Norveç Yayıncılar Birliği desteğiyle yürütülmüştür. meslegimizyayincilik.com

 • Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu

15 Ocak 2019 tarihinde çalışmalarına başlayan Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu (OKUYAY Platformu) T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan Türkiye Yayıncılar Birliği öncülüğünde kurulmuştur. Çalışmalarını, Türk Kütüphanecileri Derneği (TKD), Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Kadıköy Belediyesi ve Kingston Üniversitesi (Birleşik Krallık) ortaklığıyla gerçekleştirecek olan OKUYAY Platformu; okuma kültürünü yaygınlaştırmak için Türkiye’nin dört bir bölgesinden çocukları, ebeveynleri, öğretmenleri, kamu kurumlarını, kütüphaneleri ve sivil toplumu, yayıncılık paydaşlarıyla bir araya getirerek pilot uygulamalar yapacaktır. Proje sonunda hazırlanan “Okuma Kültürünü Geliştirmeye Yardımcı Kılavuz”un ise bu alanda önemli bir başvuru kaynağı olması ön görülmektedir.  okuyayplatformu.com

KİTAP FUARLARI

 • Yurt İçinde Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Kitap Fuarları

Derneğimiz yurt içinde düzenlenen kültürel çeşitliliğin gözetildiği belli başlı kitap fuarlarının ve Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın organizasyonunda yer almakta ve bu fuarların yapılandırılmasında danışmanlık rolünü üstlenerek üye yayınevlerini yüzbinlerce okurla buluşturmaktadır.

 • Yurt Dışında Düzenlenen Uluslararası Kitap Fuarları

Derneğimiz, 1999 yılından beri Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı’nın Türkiye Ulusal katılımı organizasyonlarında yer almaktadır. Ayrıca 2007 yılından bu yana, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ulusal katılım sağladığı diğer kitap fuarlarının katılım, temsil ve organizasyon çalışmalarını yürüten Türkiye Ulusal Fuarlar Komitesinin aktif üyesidir. Yayıncılarımızın, sektör açısından önem taşıyan ve sürekli katılım arz eden Frankfurt, Londra ve Bologna Kitap Fuarlarında ulusal stant içinde yer alan yayınevi stantlarında telif görüşmeleri yapmaları ve Türkiye Ulusal Standında kitaplarını sergilemeleri sağlanmaktadır.