Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

1. Türkiye Yayıncılık Kurultayı 2004 Sonuç Bildirgesi

1. Türkiye Yayıncılık Kurultayı (07-08 Mayıs 2004)

1.Türkiye’de yayıncılık bir sektör olarak kabul edilmelidir. Kitap da bir sanayi ürünü olarak görülmeli, yayıncılık KOBİ statüsüne alınmalı, diğer sektörlere uygulanan yardım ve teşvikler yayıncılığa da uygulanmalıdır.

2.Yayınlama özgürlüğünü kısıtlayacak her türlü yasa ve tavıra karşıyız. Yayıncılıkta gözlenen tekelleşmeyle birlikte uygulamalarda görülen haksız rekabet de, yayınlama özgürlüğünün önündeki önemli bir engeldir.

3.Avrupa Birliği uyum yasaları ile yayınlama özgürlüğü yolunda önemli adımlar atılmıştır. Bu yasalar uygulanmalı, Uyum yasaları ile tanınan hakları geri alacak yeni yasalar yaratılmamalı, varolan yasalardaki düşünce özgürlüğünü engelleyici maddeler de değiştirilmelidir.

4.Devlet, tüm dünyada olduğu gibi yayıncılık sektöründen çekilmelidir. Bunun yerine yurt içi ve yurt dışı yayıncılık işini özendirerek kaliteli yayınları desteklemeli, bu yayınların devletin değişik kurumlarına bağlı kütüphanelerinde bulunmasını sağlamalıdır.

5.İlköğretim ve lise ders kitaplarının yayını özel sektöre bırakılmalı, devlet haksız rekabete girmemelidir. Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği standartlarında ders kitabı üretilmesi için gerekli çalışmaları hızlandırmalıdır.

6.Türkiye’de her geçen yıl kitap okuma oranları düşmektedir. Devletin kitap okuma alışkanlığı kazandırılmış bir toplum yaratması zorunludur. Okuma alışkanlığının ve kitap okumasının artırılması için halk kütüphanelerimiz yaygınlaştırılmalı, güçlendirilmeli, okuyucuya sunulan kitap sayısının, yeni çıkan  kitaplarla zenginleştirilerek artırılması konusunda çaba harcanmalıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kitap alımı bütçesi tatmin edici düzeye getirilmelidir.

7.Milli Eğitim Bakanlığı’nın eğitim programına koymayı planladığı “okuma saati” uygulaması öğrencilere okuma alışkanlığını kazandırmak açısından çok önemli bir adımdır.

8.Korsanla Mücadele Yasası önemli bir adımdır, kanunu çıkartırken gösterilen kararlılık, uygulamada da gösterilmeli, korsan yayın üretim ve satışı önlenmelidir.

9.Fotokopi ile yapılan çoğaltmalar korsan yayının bir türüdür. Üniversite yayıncılığının gelişmesi ve eser sahiplerinin fikri haklarının korunması için üniversitelerde ders notuyla değil ders ve referans kitaplarıyla eğitim yapılmalıdır.

0 Yorum

Henüz bir yorum bulunmuyor

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.