Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Birliğin yayınlama özgürlüğü konusundaki çalışmalarının etkinliğini artırmak, yayıncılığın yerel paydaşlarıyla daha yakın ilişkiler kurarak yerel düzeydeki sorunları daha iyi tespit edebilmek gerekliliği görülmesi üzerine bu konuda bir proje hazırlanarak 2014 yılında Avrupa Birliği ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı kapsamında başvurusu yapıldı. “Yayınlama Özgürlüğü Yolunda” (Resmi adıyla “Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Yayınlama Özgürlüğü Alanında Farkındalık Yaratma” projesi) başlıklı projemiz hibe almaya hak kazandı. İsveç Yayıncılar Birliği’nin ortaklığı ve iştirakçi kuruluşlar Bianet, Edebiyat Haber, Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA) ve TÜYAP’ın işbirliğiyle yürütülen proje Ekim 2014 – Ekim 2015 arası dönemde gerçekleşti.

Proje süresince Ankara ve Brüksel’e danışma ziyaretleri, Ankara’da paydaşlarla geniş katılımlı bir çalıştay, ardından 9 ilde yerel paydaşlarla bölge toplantıları ve 5 ildeki kitap fuarlarında genel kamuoyunun konuya ilgisini ve bilincini yükseltmek amaçlı paneller düzenlendi. Projenin amaç ve etkinlikleri web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yayıncılık dünyasının yanı sıra okurlar ve basınla paylaşıldı. Proje sonunda hazırlanan tüm gözlem ve bilgilerin aktarıldığı proje raporu Kapanış Konferansı’nda açıklandı.

Projenin amaçları arasında; yayıncılık sektörü ile politika yapıcılar arasında bir savunuculuk süreci başlatmak, proje ortağı, iştirakçileri ve diğer paydaşlar arasında yayınlama özgürlüğü konusunda sürdürülebilir ortaklıklar oluşturmak, paydaşlar ve kamuoyunu AB’nin bu konudaki politikaları ve bunların Türkiye’deki uygulamalara etkileri konusunda bilgilendirmek, yasama ve uygulamalardaki sorunlarla çözüm önerilerine yer verilen “Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Türkiye’de Yayınlama Özgürlüğü” başlıklı tematik raporu kitapçık halinde yayınlayarak ulusal ve uluslararası düzeyde duyurmak, Türkiye ve AB’deki sivil toplum örgütleri arasında geliştirilen işbirliklerine katkı sunmak yer aldı.

Projeyle ilgili ayrıntılı bilgi www.yayinlamaozgurlugu.org sitesinden edinilebilir.