Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Üyelerimize hatırlatma

13.11.2011

1 Kasım 2010 tarihli ve 27746 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile bandrol zorunluluğu istisnasının okul öncesi ve ilköğretime yönelik eğitim amaçlı kitaplarda  kapak hariç  96 sayfadan 48 sayfaya düştüğü bilgisini daha önce duyurmuştuk.

Yönetmelik değişikliği öncesinde satışları yapılmış ve Türkiye’nin çeşitli illerine dağıtılmış 48 sayfa üzerindeki (96 sayfayı aşmayan) çok sayıda kitap, yönetmelikteki bu değişiklikle, bandrollü olmamaları nedeniyle, yasalara aykırı bir durumda satışa sunulmuş kitap olarak değerlendirilebilecek duruma geldiler.

Birliğimiz, Yayıncılar Meslek Birliği ile birlikte, üyelerimizin şikayetleri doğrultusunda, mağduriyet oluşmaması için yönetmeliğin yayımlanmasından hemen sonra Bakanlık yetkilileri ile görüşme ve toplantılar yaptı. Bu toplantılar sonucunda, Telif Hakları Sinema Genel Müdürlüğü, 235088 sayı 12 Kasım 2010 tarihli “Bandrol Denetimi” konulu bir yazı yayımlamıştır.

İlgili yazıda, “mevzuata aykırı uygulamaya sebebiyet verilmemesi açısından İl Denetim Komisyonlarınca yapılacak denetimlerde; Yönetmelik değişikliğinden önce basılmış olan kapak hariç 96 sayfayı geçmeyen okul öncesi ve ilköğretime yönelik kitaplarda bandrol aranmaması, değişiklik ile getirilen kapak hariç  48 sayfayı aşan süreli olmayan yayınlarda bandrol uygulamasının ise  yayın üzerinde basım yılı ve ayının birlikte yer alması halinde Kasım 2010’dan sonra basılmış kitaplar için, sadece basım yılının yer alması halinde ise 2011 baskı tarihini taşıyan kitaplar için uygulanması” gerektiği belirtilmektedir.

Bakanlık yazısı 81 il valiliğine (İl Denetim Komisyon Başkanlığı) ve bilgi olarak da Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.

Bu yazıya göre, yapılacak denetimler sırasında:

1-     Yönetmelik değişikliğinden (01 Kasım 2010) önce basılmış olan, kapak hariç 96 sayfayı geçmeyen okul öncesi ve ilköğretime yönelik kitaplarda;

a)     Kitap üzerinde basım tarihi olarak, ay ve yılının, Kasım 2010 ve öncesi tarihinin yer alması halinde,
b)     Kitap üzerinde basım tarihi olarak, sadece yılının, 2010 ve öncesi tarihinin yer alması halinde,

bandrol aranmayacaktır.

2-     Kasım 2010 tarihinden sonra basılmış, kapak hariç  48 sayfayı aşan kitaplar için bandrol yapıştırılması zorunludur.

(Hatırlatma Notu: “Bandrolsüz piyasaya sürülen yayınların birinci sayfasında veya arka kapağında 14 puntodan küçük olmamak kaydıyla, ‘Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinin ikinci fıkrası e bendi çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir’ ibaresinin bulundurulması zorunludur.” Yönetmelik 5. Madde, 3. Fıkra)

İlgili yazı metni ektedir.

 

0 Yorum

Henüz bir yorum bulunmuyor

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir