Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Covid-19 Salgınının Kitap Endüstrisi Tedarik Zincirine Etkileri Anketi

BISG (Book Industry Study Group – Kitap Endüstrisi Çalışma Grubu), Covid-19 salgınının kitap endüstrisi tedarik zincirine etkilerini araştırmak amacıyla bir anket yaptı.

Anketin tam sonuçları şuradan incelenebilir: https://tr.surveymonkey.com/results/SM-GX3666MM7/.

Anket sonuçlarının konuşulduğu toplantının kaydına şuradan erişilebilir: https://zoom.us/rec/play/75x_f-mqrTw3HobHtgSDU6d8W47sKqKs23MX8vVZmBqxW3cBZ1f0ZbERYjjA8v8lpIIsRGr8aM4KNyI?continueMode=true.

Anketin özet sonuçları aşağıdaki şekildedir:

Kitap Tedarik Zinciri ve Covid-19

Anket aşağıdaki ana başlıklarda düzenlenmiştir:

 • Üretim
 • Yayın
 • Dağıtım
 • Perakende
 • Kütüphaneler
 • Hizmet Ortakları

Yukarıdaki her ana başlık için ortaya çıkarılmaya çalışılan konular şöyle olmuştur:

 • Değişiklikler / Zorluklar
 • Veri / Bilgi İhtiyaçları ve Talepleri
 • Fırsatlar

Üretim

 • Değişiklikler/Zorluklar: Öngörüde bulunmak zor. Birebir fiziki temasla yürüyen iş akışlarının yeniden düşünülmesi ve düzenlenmesi gerekecek. Üretim tesisleri kapatılabilir veya sınırlı üretim yapabilir. Fiziki perakende alanları süresi belirsiz şekilde kapatılabilir.
 • Veri/bilgi ihtiyaçları: Hangi imalatçılar/bileşenler, matbaalar açık veya kapalı, Amazon kitaplar üzerindeki ambargoyu ne zaman kaldıracak, Barnes & Noble ne zaman normal işleyişine dönmeyi bekliyor, yayıncılar üretim iş akışında hangi değişiklikleri değerlendiriyorlar.
 • Fırsatlar: Elektronik yolla (EDO – Electronic Delivery Order) veya başka türlü firmadan firmaya (B2B) çözümlerle siparişlere yönelmek, dijital iş akışlarının daha çok kabul görmesi, baskı seçeneklerinin yurtiçinde ve Çin dışında çeşitlenmesi, karbon ayak izinin minimize edilmesi (evden çalışma vb. ile).

Yayın

 • Değişiklikler/Zorluklar: Siparişler yavaşladı, etkin bir şekilde öngörüde bulunmak zor; gelir kaybı var, iç ve dış iş akışlarının güncellenmesi gerekecek.
 • Veri/bilgi ihtiyaçları: Yayımlama tarihlerini erteleme konusunda en iyi nasıl karar verilir, matbaalar nasıl öngörüde bulunuyor ve öngörülere istinaden ne yapıyorlar, kağıt-baskı-ciltleme kaynakları için güncel bilgi, operasyonları devam eden ikmal merkezlerinin ve depoların durumu, satışlara yönelik öngörüler için varsayımlar, okullar ve kütüphaneler satın alma işlerini nasıl dönüştürüyorlar, bütçeler üzerindeki etki, sadece elektronik yayın satın almaya geçmesi beklenen kütüphane yüzdesi, kütüphanelere ve kitabevlerine yardım etmek için yayıncılar ne yapabilir, kapalı ve açık işletmeler olmak üzere tedarik zinciri oyuncularının durumu nedir, çalışanlar nasıl tekrar eğitilebilir.
 • Fırsatlar: İyi uygulamaların ve çözümlerin kolektif paylaşımı, daha fazla bulut tabanlı iş akışı, satış ve telif gelirleri hakkında yazarların ve ajanların bilgiye erişim için portalları daha çok kullanmaları, daha iyi iş sürekliliği planları, baskı yöntemleri arasında geçişi kolaylaştırmak için dijital baskı teknik özelliklerinin standartlaştırılması, sürdürülebilir açık erişim (open access) yayıncılığın geliştirilmesi.

Dağıtım

 • Değişiklikler/Zorluklar: Dönüşümlü çalışma, izne çıkarmalar, birebir fiziki temasla yürüyen iş akışlarının yeniden düşünülmesi ve düzenlenmesi gerekecek, fiziki perakende alanları süresi belirsiz şekilde kapalı kalabilir.
 • Veri/bilgi ihtiyaçları: Dağıtımcılar perakendecilere krizde ve sonrasında nasıl yardım edebilir, geciken ödemeler ve diğer tahsilatların ölçümü, takvim değişikliklerinin ve iptallerin zamanında bildirilmesi.
 • Fırsatlar: Büyük pazarlarda yayıncıların print-on-demand (talep üzerine baskı) fırsatlarını değerlendirmesi, okulların kapatılmasından dolayı dijital ortamda oluşturulmuş içeriğe odaklanma, daha fazla uzaktan çalışma kapasitesi, karşılıklı bağımlılığımızın daha çok farkına varmak

Perakende

 • Değişiklikler/Zorluklar: Etkin öngörüde bulunmak zor, gelir kaybı var, online siparişler ve online trafik arttı, bağımsız kitabevlerinde büyük zarar ve kayıp potansiyeli.
 • Veri/bilgi ihtiyaçları: Bağımsız kitabevlerini, süreleri uzatmanın ötesinde nasıl destekleyecekleri konusunda büyük yayıncılardan daha fazla taahhüt; takvim değişikliklerinin, iptallerin, gelecek envanter bilgisinin zamanında iletilmesi, yayıncılardan borç affı, bağımsız kitabevleri için daha iyi indirimler, minimum perakende fiyatlandırması.
 • Fırsatlar: Yeni modelleri deneyebilme imkanı: iade olmadan bir alt markayı denemek, e-kitaplarda indirim vb.

Kütüphaneler

 • Değişiklikler/Zorluklar: Daha fazla dijital içerik satın alma, fiziki içerik satın alımlarını durdurma, kullanıcılar için dijital servislere geçiş, materyallerin taşınmasıyla ilgili iş akışlarının revize edilmesi ihtiyacı, tedarikçilerden çok fazla sayıda ve çeşitlilikte zaman vadeli teklifler.
 • Veri/bilgi ihtiyaçları: Yayımlanma tarihlerinin değişikliğine dair zamanlı uyarılar, stok bulunabilirliğinde değişiklikler, diğer kütüphaneler nasıl adapte oluyor ve hem online hem basılı kaynakları nasıl paylaşıma çalışıyorlar, kütüphaneler tekrar açıldığında başlıkların bulunabilirliği nasıl etkilenmiş olacak, kütüphane tedarik zincirinin konuşulması, erişilemeyen basılı koleksiyonlar ve genişletilmiş dijital erişime geçici ihtiyaç.
 • Fırsatlar: Tek tedarikçiyle basılıdan dijital yatırıma geçiş esnekliği, dijital içerik için yeni iş modelleri geliştirme, daha uygun fiyatlı e-içerik modellerine erişimi genişletme, kitapları tanıtmak için kütüphanelerle daha fazla ortaklık.

Hizmet Ortakları

 • Değişiklikler/Zorluklar: Bazı müşterilerin yıllık ön ödemeli modeller yerine (nakit akışı sorunlarında destek olmak için) aylık faturalandırmaya geçirilmesi, ticari kararların ertelenmesi, müşterilerin küçülmesi/bütçelerini azaltması, müşterilerin harcamalarında ve iş geliştirme planlarında belirsizlik.
 • Veri/bilgi ihtiyaçları: Uzaktan çalışmaya yönelik iyi uygulamalar (özellikle satış ekipleri için), tedarik zincirinin ve tüketici tatmininin etkin işleyişine yönelik iyi uygulamalar, maaşlarda azalmaya yönelik standartlar: nasıl uygulanmalı, başkaları ne yapıyor; takvim değişikliklerinin ve iptallerin zamanında bildirilmesi, mağazalar kapalıyken ve diğer tesisler kapanır veya küçülürken kitap satıcılığı neye benzeyecek.
 • Fırsatlar: Gelecekte olabilecek krizler için daha güçlü iş sürekliliği planları, yüz yüze iletişime daha az bağımlılık, online eğitim için teknolojinin kullanımı (Zoom, Microsoft Meetings vb.).

Özet

Bütün bu süreç içinde, herkes birbirinin ne yaptığından haberdar olmanın önemini vurguluyor. Planlar ve olaylar değiştikçe düzenli güncel bilgi paylaşımının önemi vurgulanıyor.

Tedarik zinciri özellikle şunları arıyor:

 • Başka firmalar ne yapıyorlar, dağınık iş gücünü destekleyecek araç ve teknolojiler neler, tedarik zinciri partnerleriyle birlikte çözüm konuşulabilecek fırsatlar, BISG’nin tedarik zinciri işleyişine dair iyileştirmeleri; firma içi ve partnerler arası iş akışlarını geliştirecek araçlar, siparişler vb. işlerde dijital iletişimi geliştirecek araçlar, dijitale dönüşen ortamda pazarlamayı geliştirmek, işten çıkarmayı veya geçici olarak işten çıkarılan çalışanları geri çağırmayı önlemeye yönelik yaklaşımlar, liderlerin net iletişim kurması (BISG’nin bu konuda önemli rol oynayabileceği belirtiliyor).
 • Tüm ekosistemin beklenmedik durumlara karşı planı olması ve uzun vadeli planlamada iş birliği yapması gerekiyor. Örneğin, dijitale daha hızlı geçişte ihtiyaç duyulanlar, vb.

BISG: https://bisg.org/

1975’te kurulmuş, yaklaşık 200 firmanın üye olduğu bir endüstri örgütüdür. Yayıncılık tedarik zincirinin ve tüm sektör işleyişinin iyileştirilmesine yönelik farklı komiteler yoluyla (metadata, haklar, konu kodları, tedarik zinciri, iş akışı) çalışmalar yapmakta ve diğer endüstri örgütleriyle işbirliğinde bulunmaktadır. BISG aynı zamanda BISAC konu başlıkları kod listesini geliştiren kuruluştur. BISG etkinlikleri internet sitesinden takip edilebilir: https://bisg.org/events/event_list.asp.