Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Akademik Yayıncılıkta Kapsayıcılık Anketi

2020 Mart ayında, Emerald Publishing yayınevi tarafından akademik yayıncılıkta kapsayıcılık üzerine bir anket gerçekleştirildi.

202 ülkeden 1.055 kişinin katıldığı ankette öncelikle Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden bahsediliyor ve herkese “kapsayıcılık”tan ne anladıkları soruluyor. Verilen cevaplar arasında “eşit olasılıklar, eşitlik, özgürlük, var olunabilecek bir yer, farklılıkların normal olması, topluma katılım, herkes için adil bir sistem, kusursuz toplum, demokrat yaşam, eşit haklar, sosyal eşitlik, tolerans, kabul etme, herkesin önemli olması, arkadaşlık, kimsenin dışlanmaması, kimlik politikalarından kaçınma, barış, birlikte yaşama” vb. ifadeler yer alıyor.

Dünyanın farklı yerlerinde ifade edilen “en önemli toplumsal konular” ve kapsayıcılığa kimlerin daha çok önem verdiği de, ankette ortaya çıkan sonuçlar arasında.

Anket sonuçlarını yansıtan Küresel Kapsayıcılık Raporu 2020 hakkında ayrıntılara ve raporun tamamına yayınevinin internet sitesinde erişilebilir: https://www.emeraldgrouppublishing.com/global-2020-inclusivity-report.

Yapılan bu çalışma kapsamında, akademik dünyanın bu konulardaki sorumluluğu ile akademik araştırmanın toplumu etkileme, bilgilendirme ve değiştirme gücünün olduğu vurgulanıyor.