Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

2013 Türkiye Kitap Pazarı Raporu

Genel İstatistikler (2012)
Toplam nüfus 75.627.384
Gayri safi yurtiçi hâsıla (GSYH) 1.416.817 Milyon TL/ 786.293 Milyon $
 Kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla  18.297 TL / 10.504 $
Kişi başına GSYH (Satın Alma Gücü Paritesi) 54
 

Yayıncılık Temel Verileri

Yayınevi sayısı 1732
Kitabevi sayısı (yaklaşık) 6000
Dağıtım şirketi sayısı (yaklaşık) 150
Yayınlanan başlık sayısı (ISBN 2013) 47.352
Bandrol alan kitap adedi 330.017.405
Ücretsiz dağıtılan ders kitabı adedi (MEB) 206.241.635
Üretilen toplam kitap adedi 536.259.040
(48 sf. altı eğitim amaçlı kitaplar hariç)
Kişi başına düşen üretilen kitap adedi 7,1
Kitapta ve e-kitapta KDV oranı %8 (Standart %18)

Ortalama kitap satış fiyatları ($)
Net Üst
Okul kitapları 1.2 1.2
Kültür Kitapları 5.5 10
Akademik Kitaplar 8.2 11


2013 Yıl Sonu Kitap Toptan Satışlar Pazarı

Segmentler Mevcut (milyon $) Pazar Payı (%)
Eğitim Yayınları 875 55,3
a. Ders kitapları 164
b. Yardımcı ders kitapları 161
c. Sınava hazırlık kitapları 550
Kültür Yayınları 560 35,4
Akademik Yayınlar 65 4,1
İthal Yayınlar 83 5,2
a. İngilizce Dil Öğretim Kitapları (ELT) 38
b. Diğer ithal kitaplar (akademik, kütüphane alımı vb.) 45
TOPLAM 1583

 

2013 Yıl Sonu Türkiye Kitap Perakende Pazarı

Segmentler Mevcut (milyon $) Pazar Payı (%)
Eğitim Yayınları 1179 50,9
a. Ders kitapları 164
b. Yardımcı ders kitapları 230
c. Sınava hazırlık kitapları 785
Kültür Yayınları 900 38,9
Akademik Yayınlar 85 3,7
İthal Yayınlar 150 6,5
a. İngilizce Dil Öğretim Kitapları (ELT) 75
b. Diğer ithal kitaplar (akademik, kütüphane alımı vb.) 75
TOPLAM 2314


Bir Senede Üretilen Toplam Başlık Sayısı

Ülkemizde 2013 yılında üretilen 47.352 başlık kitap, konularına göre ele alındığında şu şekilde dağılım göstermektedir: 7270 yetişkin kurgu (% 15,35), 12.513 yetişkin kurgudışı (% 26,43), 6691 çocuk ve gençlik (% 14,13), 10.479 eğitim (% 22,13), 5708 akademik (% 12,05), 4691 din (% 9,91).

Kütüphaneler

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde 2013 yılında hizmette veren kütüphane sayısı 1117’dir. 2013 yılında kütüphanelere kitap alımı için 8.950.000 TL ödenek ayrılmış, ödeneğin tamamı kullanılarak toplam 1.107.320 adet kitap satın alınmıştır.


[*] Rapordaki bazı veriler Türkiye İstatistik Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu, Milli Eğitim Bakanlığı yıllık verilerinden derlenmiştir.

0 Yorum

Henüz bir yorum bulunmuyor

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir