Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

2012 Türkiye Kitap Pazarı Raporu

Genel İstatistikler
Toplam nüfus 75.627.384
Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) 1.416.817 Milyon TL / 786.293 Milyon $
Kişi başına GSYH (Satın Alma Gücü Paritesi)

Yayıncılık Temel Verileri
Yayınevi sayısı 1811
Kitabevi sayısı 6000
Dağıtım şirketi sayısı 150
Yayınlanan başlık sayısı (2012 yılı ISBN) 42.626
Bandrol alan kitap adedi (2012) 293.257.824
Ücretsiz dağıtılan ders kitabı adedi (MEB) 187.000.000
Üretilen toplam kitap adedi 480.257.824
(48 sf. altı eğitim amaçlı kitaplar hariç)
Kişi başına düşen üretilen kitap adedi 6.4
Kitapta KDV oranı %8 (Standart %18)

Ortalama satış fiyatları (USD)
Net    Üst
Okul kitapları 1.2     1.2
Kültür Kitapları 5.5      10
Akademik Kitaplar 8.25    10


2012 Yıl Sonu Toptan Fiyatlar Üzerinden Kitap Pazarı

 

Segmentler Mevcut (milyon $) Pazar Payı (%)
Eğitim Yayınları 860 59,3
a. Ders kitapları 210
b. Yardımcı ders kitapları 150
c. Sınava hazırlık kitapları 500
Kültür Yayınları 450 31
Akademik Yayınlar 50 3,4
İthal Yayınlar 90 6,3
a. İngilizce Dil Öğretim Kitapları (ELT) 50
b. Diğer ithal kitaplar (akademik, kütüphane alımı vb.) 40
TOPLAM 1450           100


2012 Yıl Sonu Perakende Fiyatlar Üzerinden Kitap Pazarı

 

Segmentler Mevcut (milyon $) Pazar Payı (%)
Eğitim Yayınları 1295 58
a. Ders kitapları 210
b. Yardımcı ders kitapları 250
c. Sınava hazırlık kitapları 835
Kültür Yayınları 750 34
Akademik Yayınlar 70 3
İthal Yayınlar 110 5
a. İngilizce Dil Öğretim Kitapları (ELT) 70
b. Diğer ithal kitaplar (akademik, kütüphane alımı vb.) 40
ARA TOPLAM 2225          100
TOPLAM (Tüketiciye ortalama % 7 indirimle) 2069


Bir Senede Üretilen Toplam Başlıkta Sayısı

Ülkemizde 2012 yılında üretilen 42.626 başlık kitap, konularına göre ele alındığında şu şekilde dağılım göstermektedir: Genel Konular 901 adet, Felsefe ve Psikoloji 1933 adet, Din 2826 adet, Toplum Bilimleri 14.542 adet, Dil ve Dil Bilim 651 adet, Doğa Bilimleri ve Matematik 656 adet, Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler 2104 adet, Güzel Sanatlar 1420 adet, Edebiyat ve Retorik 14.726 adet, Coğrafya ve Tarih 2867 adettir.


Kütüphaneler

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde 2012 yılında hizmette bulunmuş olan kütüphane sayısı toplam 1112’dir. Bu kütüphanelerin 1066 tanesi Halk Kütüphanesi, 46’sı Çocuk Kütüphanesidir. 2012 yılında halk kütüphanelerine 4558 başlık ve 1.093.025 adet kitap alınmış, 283 süreli yayına abone olunmuştur.[*] Rapordaki bazı veriler Türkiye İstatistik Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu, Milli Eğitim Bakanlığı yıllık verilerinden derlenmiştir.

0 Yorum

Henüz bir yorum bulunmuyor

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir