Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

2014 Türkiye Kitap Pazarı Raporu

Genel İstatistikler 
Toplam nüfus (2013) 76.667.864
Gayri safi yurtiçi hâsıla (GSYH)* 1.296.774 Milyon TL / 598.971 Milyon $
Kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla (2013) 20.531 TL / 10.782 $
Kişi başına GSYH (Satın Alma Gücü Paritesi) (2013) 53
 

Yayıncılık Temel Verileri

Yayınevi sayısı 1732
Kitabevi sayısı (yaklaşık) 6000
Dağıtım şirketi sayısı (yaklaşık) 145
Yayınlanan başlık sayısı (ISBN 2014) 50.752
Bandrol alan kitap adedi 344.405.399
Ücretsiz dağıtılan ders kitabı adedi (MEB) 216.698.371
Üretilen toplam kitap adedi 561.103.770
(48 sf. altı eğitim amaçlı kitaplar hariç)
Kişi başına düşen üretilen kitap adedi 7,3
Kitapta ve e-kitapta KDV oranı %8 (Standart %18)

 

2014 Yıl Sonu Kitap Toptan Satışlar Pazarı

Segmentler Mevcut (milyon $) Mevcut (milyon $) Pazar Payı (%)  Ortalama fiyat ($)
Eğitim Yayınları 908 55,91  2,28
a. Ders kitapları 169  0,74
b. Yardımcı ders kitapları 167  4,08
c. Sınava hazırlık kitapları 572  4,08
Kültür Yayınları 580 35,71  3,82
a. Yetişkin kurgu (edebiyat)  73 4,19
b. Yetişkin kurgu dışı (inceleme-araştırma)  292 4,99
c. İnanç  172 3,43
d. Çocuk ve ilk gençlik  43 1,67
Akademik Yayınlar 36 2,22  7,15
İthal Yayınlar 100 6,16  15,6
a. İngilizce Dil Öğretim Kitapları (ELT) 47
b. Diğer ithal kitaplar (akademik, kütüphane alımı vb.) 53
TOPLAM 1624
100
 2,88

 

2014 Yıl Sonu Türkiye Kitap Perakende Pazarı

Segmentler Mevcut (milyon $) Mevcut (milyon $) Pazar Payı (%) Ortalama fiyat ($)
Eğitim Yayınları 1225 51,45  3,08
a. Ders kitapları 169  0,74
b. Yardımcı ders kitapları 239  5,83
c. Sınava hazırlık kitapları 817  5,83
Kültür Yayınları 935 39,27  6,16
a. Yetişkin kurgu (edebiyat) 112   6,43
b. Yetişkin kurgu dışı (inceleme-araştırma) 459  7,85
c. İnanç  278   5,54
d. Çocuk ve ilk gençlik  86  3,35
Akademik Yayınlar 55 2,31  11
İthal Yayınlar 166 6,97  26,1
a. İngilizce Dil Öğretim Kitapları (ELT) 78
b. Diğer ithal kitaplar (akademik, kütüphane alımı vb.) 88
TOPLAM 2381
100
 4,24


Bir Senede Üretilen Toplam Başlık Sayısı

Ülkemizde 2014 yılında üretilen 50.752 başlık kitap, konularına göre ele alındığında şu şekilde dağılım göstermektedir: 9542 yetişkin kurgu (% 18,8), 11.652 yetişkin kurgudışı (% 22,96), 6889 çocuk ve gençlik (% 13,57), 12.380 eğitim (% 24,4), 7171 akademik (% 14,13), 3118 inanç (% 6,14).

Kütüphaneler

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren kütüphane sayısı 1118’dir. 2014 yılında kütüphanelere alınan süreli ve süresiz yayınlar için 11.995.000 TL ödenek ayrılmış, ödeneğin tamamı ile toplam 1.204.700 adet yayın satın alınmıştır.


Rapordaki bazı veriler Türkiye İstatistik Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu, Milli Eğitim Bakanlığı yıllık verilerinden derlenmiştir.

2014 ortalama Dolar kuru 2,165 TL olarak alınmıştır.

(*) TÜİK tarafından açıklanan 2014 ilk üç çeyrek verileridir.

0 Yorum

Henüz bir yorum bulunmuyor

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.