Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Türkiye Yayıncılar Birliği 24. Olağan Genel Kurul Duyurusu

Derneğimizin 24. Olağan Genel Kurulu, 1 Ekim 2021 Cuma günü saat 13:30’da Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, Opera Palas Apt. No:55 D:2 Gümüşsuyu, Beyoğlu / İstanbul adresindeki Dernek merkezimizde; ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, çoğunluk aranmaksızın 12 Ekim 2021 Salı günü aynı saatte, Gümüşsuyu, Osmanlı Sk. 1/B, 34437 Beyoğlu/İstanbul adresindeki The Marmara Taksim Oteli Balo Salonu’nda aşağıdaki gündemle toplanacaktır:

GÜNDEM:
1. Açılış, yoklama ve gündemin okunması
2. Divan seçimi ve imza yetkisi verilmesi
3. Saygı duruşu
4. Gelen mesajların okunması, Genel Kurulda hazır bulunan misafirlerin konuşmaları
5. Yönetim Kurulu Başkanı açılış konuşması
6. Gündem üzerine görüşme açılması, gündem değişikliği önerilerinin görüşülüp karara bağlanması
7. Yönetim Kurulu faaliyet ve hesap raporlarının, Denetim Kurulu denetim raporunun okunması ve görüşülerek karara bağlanması
8. Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrasının görüşülüp karara bağlanması
9. Üye giriş ödentisi ile üye aidatlarının belirlenmesi
10. Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi
11. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021-2023 dönemi tahmini bütçesinin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
12. Dernek tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin önerilerin görüşülerek karara bağlanması
13. Genel Kurul kararı gerektiren önerge ve diğer hususların görüşülmesi ve karara bağlanması
14. 2021-2023 döneminde görev yapacak Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile komisyon üyelerinin seçimi
15. Dilek ve önerilerin görüşülmesi ve toplantının kapatılması