Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dayanışma Zamanı: Pandemi Sonrası Dünyada Küresel Yayıncılıkta Zorluklar ve Fırsatlar

Uluslararası Yayıncılar Birliği – IPA Başkanı Bodour Al Qasimi, medium.com platformunda yer alan blog yazısında, pandemi sonrası dönemde küresel yayıncılıkta dayanışma zamanı olduğunu vurguluyor.

Al Qasimi, 2020 Ağustos – Ekim ayları arasında 30’dan fazla ülkede 33 üst düzey yayıncılık profesyoneliyle yaptığı görüşmelerde ortaya çıkan ortak bir bulgunun iyileşme için dayanışma şartı olduğunu ve IPA Başkanı olarak bu dayanışma çağrılarını elle tutulur eyleme çevirmek için çalıştığını ifade ediyor.

Bu kapsamda oluşturulan bir çalışma komitesi, Uluslararası Sürdürülebilir Yayıncılık ve Endüstri Direnci (InSPIRe) Planını hayata geçirmek üzere küresel yayıncılık endüstrisinin tüm paydaşlarıyla bir konsültasyon yürütüyor. Konsültasyon sonucunda, yayıncıların pandemide karşılaştıkları kilit zorlukların tanımlanarak tüm yayıncılık ekosistemine uygun çözüm önerileri üretilmesi hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda konsültasyona yazarlar, kitabevleri, kütüphaneler, fuarlar, matbaalar, eğitimciler vb. yayıncılığın tüm paydaşları dahil ediliyor.

Çalışmaların ilk çıktısı, pandemide tüm endüstri çapında gelişen iş birliğinin sürdürülmesi için sembolik bir taahhüt olan InSPIRe Bildirgesi. Bildirgeyi imzalayan endüstri paydaşlarının sayısı giderek artıyor.

Pandemi ile ortaya çıkan yeni dönemde Al Qasimi’ye göre bazı durumlar özellikle belirleyici:

  • Yayıncılık endüstrisi pandemiden önce olduğu yere dönemez.
  • Dijitalleşme kalıcı olacak.
  • Dayanışma sadece iş fırsatlarında değil, çeşitlilik ve kapsayıcılık ile yayıncılık değer zinciri ilişkileri gibi konularda da gerekli.
  • Endüstride becerilerin geliştirilmesi gerekli ve önemli.

Al Qasimi’nin yazısının tamamına buradan erişilebilir.

Bodour Al Qasimi

Uluslararası Yayıncılar Birliği – IPA Başkanı, Şarika merkezli Kalimat Group’un kurucu ve CEO’su Bodour Al Qasimi, sektörde çeşitliliğe dair pek çok inisiyatif yürütmekte ve dünya çapında yayıncılıkta güçlü ve birbirine daha bağlı bölgesel merkezleri teşvik etmektedir. 2007 yılında kurduğu Kalimat Yayıncılık, beş alt markası ve çoğu bölgesel ve uluslararası ödüller kazanmış olan 400’den fazla yayımlanmış kitabıyla, Kalimat Group’a dönüşmüştür. Al Qasimi, 2009-2013 yılları arasında ve sonra tekrar 2017 yılında Başkanlığını yürüttüğü Birleşik Arap Emirlikleri Yayıncılar Birliği’nin (EPA) de kurucusudur. Kalimat Çocukları Güçlendirme Vakfı aracılığıyla tüm dünyada çatışmalardan etkilenen mültecilere ve çocuklara kitap sağlayan pek çok kampanya yürütmüştür ve 2019 yılında, uluslararası yayıncılık sektöründe daha fazla toplumsal cinsiyet çeşitliliği ve daha fazla fırsat eşitliği yaratmak amacıyla, yayıncılıkta kadın liderlerin olduğu global bir destek topluluğu inşa etme vizyonuyla PublisHer platformunu kurmuştur.