Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

MEB’in yapısı değişiyor

15.09.2011

Resmi Gazete’de 14.9.2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapısı ve yönetim biçiminde önemli değişikler yapıldı.

Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında, Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin Avrupa 2020 stratejisine bağlı hedeflere ulaşmayı amaçladığı, AB üye ülkelerinin deneyimlerini inceleyerek ve kendi gelenek ve ihtiyaçlarını ön planda tutarak eğitim yönetim sisteminde bazı değişiklikler yapıldığı belirtildi.

Kararname ile, bakanlığa bağlı hizmet birimin sayısı birbirine yakın işlevdeki birimlerin birleştirilmesiyle 32’den 17’ye düşürüldü. Müsteşar yardımcısı sayısı da 7’den 5’e indi. Daire başkanlıkları, şube müdürlükleri, müdür yardımcılıklarının kaldırılarak grup başkanlığı adı altında toplanması kararlaştırıldı. Meslek eğitimiyle ilgili dört genel müdürlük ve iki daire başkanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü çatısı altında toplandı. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bu kapsama dahil edilmedi.

Talim ve Terbiye Kurulu’nun 15 olan üye sayısı 10’a düşürüldü, bu kuruma artık hizmet süresi şartı olmadan öğretim üyeleri ve kamu görevlileri atanabilecek.

Düzenlemeye göre, bakanlığın müsteşar ve genel müdürler dahil tüm üst düzey yöneticileri ile uzmanları Başbakanlık’ta olduğu gibi “kadro karşılığı sözleşme” ile çalışacak. Yöneticilerin atanmasında ilke olarak sadece hizmet süresi değil, aynı zamanda performans ve yeterlilikleri esas alınacak. Kadro karşılığı sözleşmede süre belirtilmiyor.

Müfettiş kadrosunda çalışanların da  “denetmenliğe” geçirilmesine karar verildi.
Yeni düzenlemeyle, öğretmen dışında memur ve yöneticilerin “ek ders ücreti” uygulaması kalkıyor. Ek ders ücreti sadece öğretmenlere ödenecek. Diğer personel için fazla mesai, makam tazminatı gibi ödemeler getirilecek.

MEB’in “kariyer uzmanlığı” sistemine geçmesi için 4 yıllık fen-edebiyat, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleri hizmet birimlerinin görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından bakanlığa 450 uzman yardımcısı alınacak.
Kararname sonrası mevcut personelin unvanları da değişti. MEB merkez teşkilatındaki yöneticiler ile taşra teşkilatında il müdürü kadrolarında bulunan kişilerin görevine son verildi. Tüm genel müdür yardımcıları ve şube müdürleri de bakanlık müşaviri olarak atandı. Yeni birimlerde daha önceki yöneticilerle çalışılacak, kadro kısmen değişecek. Birim sayısı azaldığı için görevsiz kalan personel özel projelerin yöneticisi haline getirilecek, unvanları değişecek ancak mevcut maaş ve konumları koruyacak.

Kanun hükmünde kararnamenin tam metnini okumak için tıklayınız.

 

0 Yorum

Henüz bir yorum bulunmuyor

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir