Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

2021 Yılı Ekim Ayı Bandrol Verileri Açıklandı!

Bandrol verilerine göre 2021 yılının Ekim ayında toplam 36.601.170 adet bandrol verildi. 2020 yılı ile karşılaştırdığımızda aylık bazda %2,52’lik bir artış olduğu görülüyor. 2021’in 10 aylık toplamında ise geçen yıla göre %0,02 düşüş var. 

Kategoriler bazında ise 10 aylık toplama bakıldığında çocuk ve ilk gençlik, eğitim yayıncılığı ve akademik yayıncılık dışında tüm kategorilerde düşüş devam ediyor.

Araştırma-inceleme, edebiyat ve çocuk yayıncılığı alanlarının oluşturduğu kültür yayıncılığı, Ekim ayında alınan 18.431.620 adet bandrolle 10 aylık toplam kitap üretiminin %35,78’ini oluşturdu, 2020 yılının 10 aylık toplamına göre bu alanda %1,07 düşüş var. 

  • Araştırma-inceleme alanı Ekim ayında alınan 9.062.601 adet bandrolle 10 aylık kitap üretiminin %19,13’ünü oluşturdu, 2020 yılının 10 aylık toplamına göre %0,68’lik bir düşüş olduğu görülüyor. 
  • Edebiyat kitapları Ekim ayında alınan 3.437.391 adet bandrolle geçen senenin 10 aylık toplam üretimine göre %3,91’lik düşüşte ve toplam üretimin %6,82’sini oluşturdu. 
  • Çocuk ve ilk gençlik kitapları Ekim ayında alınan 5.931.628 adet bandrolle geçen seneye göre 10 aylık toplamda %0,22 oranında artışta ve toplam üretimin %9,82’sini oluşturdu. 
  • %0,35 artıştaki eğitim yayıncılığı Ekim ayında alınan 14.598.092 adet bandrolle 10 aylık üretimde %55,46’lık paya sahip. 
  • Akademik yayıncılık ise Ekim ayında alınan 720.551 adet bandrolle 10 aylık toplamda %20,44 artış kaydetmiş ve toplam üretimin %1,41’ini oluşturmuş. 
  • Ekim ayında alınan 2.432.012 adet bandrolle 10 aylık toplam üretimin %6,20’sini oluşturan inanç kitaplarında ise %0,23’lük düşüş var.
  • İthal yayınlar ise Ekim ayında alınan 418.895 adet bandrolle %4,03’lük düşüşte ve %1,16’lık paya sahip. 

Karşılaştırmalı tablo için tıklayınız.