Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Yeni İnternet Düzenlemesi Yayınlama Özgürlüğüne Son Darbedir

TÜRKİYE YAYINCILAR BİRLİĞİ
BASIN AÇIKLAMASI
06.02.2014

Yeni İnternet Düzenlemesi Yayınlama Özgürlüğüne Son Darbedir

Sivil toplumda yükselen kuvvetli tepki ve eleştirilere kulak asılmadan alelacele çıkarılan “torba yasa” kapsamında 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da öngörülen değişiklikleri yayıncılık açısından son derece tehlikeli buluyoruz.

Türkiye’de erişimi engellenen internet sitesi sayısı 20 Ocak 2013 itibariyle 40 bin 582 olarak belirlenmiştir. Engelleme kararlarının yüzde 90’ı mahkeme kararı olmaksızın, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından, 2007’de çıkarılan 5651 sayılı kanuna dayanılarak verilmektedir. Mahkeme kararı olmadan internet sitesi kapatmak İnsan Hakları Evrensel Sözleşmesi’ne, Avrupa İnsan Hakları Anlaşması’na ve Anayasa’ya aykırıdır. İçerik engellemelerin kapsamını genişleten, hızlandıran ve kolaylaştıran, internet kullanıcılarının fişlenmesine neden olacak ve tüm bu geniş yetkileri yürütmeye bağlı bir kuruma veren yeni düzenlemeyle Türkiye vatandaşlarının internet üzerinden bilgiye erişme ve düşüncelerini yazılı olarak paylaşma olanağı son derece kısıtlanacaktır. Sonu gelmeyecek içerik engellemeler ve cezalarla internet haberciliği ve yayıncılığı ağır yara alacaktır.

Yayınlama özgürlüğünü engelleyecek somut bir girişim olarak bu düzenleme Türkiye’de zaten tehdit altında olan internet özgürlüğüne son darbeyi vuracak, bu konuda en yasakçı ülkeler arasında yerleşmemize neden olacaktır. Türkiye demokrasinin temel değerleri ve insan haklarına bağlılığını sürdürmek istiyorsa ifade özgürlüğünü baltalayan bu yasakçı yasama biçimleri ve etkinliklerinden bir an önce vazgeçilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün düzenlemeyi ifade özgürlüğü çerçevesinde dikkatle inceleyerek veto etmesini veya kısmı veto ile gerekli düzeltmelerin yapılması yönünde karar vermesini talep ediyoruz.

Saygılarımızla,

Türkiye Yayıncılar Birliği

İletişim:
Yonca Cingöz
[email protected]
212 512 56 02

***

TURKISH PUBLISHERS ASSOCIATION
PRESS RELEASE / FOR IMMEDIATE RELEASE
February 6, 2014

New regulation to internet is the last blow to freedom to publish

We find the changes prescribed by the hastily approved new law, despite strong public reaction and criticism, on the Law No. 5651 “Regulating Broadcasting in the Internet and Fighting Against Crimes Committed through Internet Broadcasting” very dangerous with regards to publishing.

Number of blocked off websites (20th January 2013) is 40.582. 90 percent of blocking decisions are made without court decision by The Presidency of Telecommunicatio, taking this authority from 2007 dated Law No. 5651. Blocking off websites without court decision is against Universal Declaration of Human Rights, European Convention on Human Rights and the Republic of Turkey Constitution. This new regulation which will enlarge the scope, fasten and facilitate access blockings and will result with profiling of all internet users in the country will extremely restrict the rights of citizens of Turkey to access information and share their thoughts through internet. Web journalism and web publishing will be heavily wounded by endless access blockings and fines.

This regulation as a concrete attempt to inhibit freedom to publish will be the last blow to already threatened internet freedom in Turkey and place it among the most prohibitive states in the world. If Turkey desires to preserve its commitment to fundamental values of democracy and human rights, these prohibitive legislation methods and activities should abandoned at once. We demand from the Esteemed President Abdullah Gul to reexamine the regulation within the framwork of freedom of expression and ensure the essential amendments will be made by vetoing or partial vetoing.

Contact:
Yonca Cingoz
[email protected]
Tel: +90 212 512 56 02

 

0 Yorum

Henüz bir yorum bulunmuyor

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir