Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kitapların ve Dergilerin Künye Sayfalarında Yer Alması Zorunlu Bilgiler ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

5187 Sayılı Basın Yasası uyarınca “süresiz” ve “süreli” yayınların künye sayfalarında zorunlu olarak bulundurulması gereken bilgiler örneklenerek gösterilmiştir:
Basın Kanunu’nun konu ile ilgili 4. ve 15. Maddeleri:
Madde 4- Her basılmış eserde, basıldığı yer ve tarih, basımcının ve varsa yayımcının adları, varsa ticarî unvanları ve işyeri adresleri gösterilir. İlân, tarife, sirküler ve benzerleri hakkında bu hüküm uygulanmaz.
Haber ajansı yayınları hariç her türlü süreli yayında, ayrıca yönetim yeri, sahibinin, varsa temsilcisinin, sorumlu müdürün adları ve yayının türü gösterilir.
Madde 15– 4 üncü maddeye göre basılmış eserlerde gösterilmesi öngörülen hususların gösterilmemesi veya gerçeğe aykırı olarak gösterilmesi halinde, süreli yayınlarda sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili, süresiz yayınlarda yayımcı ve adını ve adresini göstermeyen veya yanlış gösteren basımcı beş yüz milyon liradan yirmi milyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Bu ceza, bölgesel süreli yayınlarda iki milyar liradan, yaygın süreli yayınlarda beş milyar liradan az olamaz.
A. SÜRESİZ YAYINLAR
1. Basıldığı yer ve tarih : Basımın yapıldığı tarih ve il yazılacak
2. Yayımcının adı : Vergi levhanızda bulunan isim veya unvan eksiksiz olarak bu bölüme yazılacak.
Şahıs Şirketleri için ör.: Ümit Altaş
Tüzel Kişi için ör.: Altaş Yayıncılık Gazetecilik BasınSan.ve Tic. A.Ş
3. Yayımcı adresi : Yayınevinin adresi belirtilecek. Tel/Mail/web adresleri de belirtilebilir.
4. Basımcı : Matbaanın vergi levhasında bulunan açık unvanı yazılacak
5. Basımcı adresi : Çoğaltımın yapıldığı matbaanın açık adresi Tel/Mail/web adresleri de belirtilebilir.
6. Yayıncı sertifika numarası : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
7. Matbaacı sertifika numarası : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
I. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1. Künye bilgileri savcılığa verilen yayım beyannamesindeki bilgilerle aynı olmalıdır.
2. Yayın beyannamesinde bildirilen bilgilerin yanlış olması durumunda ek beyanname ile yanlışlıklar düzeltilmeli ve savcılığa bildirilmeli sonrasında bu bilgiler doğrultusunda çoğaltım yapılmalıdır.
3. Yukarıda belirtilen bilgilerin kitap künyesinde gösterilmemesi veya gerçeğe aykırı gösterilmesi durumunda:
4. Yayımcı ve adresini göstermeyen ya da yanlış gösteren basımcı hakkında
5. 500TL-2000TL arasında ağır para cezası verilir
6. Beyannamenin savcılığa verilmesinden sonra en fazla altı ay içinde dava açılabilir.
B. SÜRELİ YAYINLAR (DERGİLER)
1. Basıldığı yer ve tarih : Basımın yapıldığı tarih ve il yazılacak
2. Yayımcının adı : Vergi levhanızda bulunan isim veya unvan eksiksiz olarak
bu bölüme yazılacak.
Gerçek Kişi için Ör.: Ümit Altaş
Tüzel Kişi için Ör.: Altaş Yayıncılık Gazetecilik BasınSan.ve Tic. A.Ş
3. Yayımcı adresi : Yayınevinin adresi belirtilecek. Tel/Mail/web adresleri de belirtilebilir.
4. Basımcı : Matbaanın vergi levhasında bulunan açık unvanı yazılacak
5. Basımcı adresi : Çoğaltımın yapıldığı matbaanın açık adresi Tel/Mail/web adresleri de belirtilebilir.
6. Yönetim Yeri : Yayının idare merkezi adresi yazılacak. Tel/Faks vb bilgiler de belirtilebilir.
7. Sorumlu Müdür : Ad-Soyad
8. Sahibi : Ad-Soyad
9. Temsilcin(Varsa) : Ad-Soyad
10. Yayın Türü : Yaygın süreli, bölgesel süreli, 3 aylık, yerel süreli
II. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1. Künye bilgileri savcılığa verilen yayım beyannamesindeki bilgilerle aynı olmalıdır.
2. Yayın beyannamesinde bildirilen bilgilerin yanlış olması durumunda ek beyanname ile yanlışlıklar düzeltilmeli ve savcılığa bildirilmeli sonrasında bu bilgiler doğrultusunda çoğaltım yapılmalıdır.
3. Yukarıda belirtilen bilgilerin kitap künyesinde gösterilmemesi veya gerçeğe aykırı gösterilmesi durumunda:
4. Yayımcı ve adresini göstermeyen ya da yanlış gösteren basımcı hakkında
5. 500TL-2000TL arasında( bölgesel yayınlarda min.2000TL, yaygın süreli yayınlarda min.5000TL) ağır para cezası verilir
6. Beyannamenin savcılığa verilmesinden sonra günlük süreli yayınlar için dört ay içinde diğerleri için en fazla altı ay içinde dava açılabilir.

0 Yorum

Henüz bir yorum bulunmuyor

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir