Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Avrupa Edebiyat Mirası Apollinaire Yargılanıyor

TÜRKİYE YAYINCILAR BİRLİĞİ
BASIN AÇIKLAMASI
07.11.2013

Meclisi ve hükümeti yasakçı kanun maddelerini kaldırmaya, yargının uluslararası sözleşmelere aykırı yasakçı kararlarına karşı somut adım atmaya çağırıyoruz.

Sel Yayıncılık tarafından yayınlanan Fransız şair ve yazar Guillaume Apollinaire’in Genç Bir Don Juan’ın Maceraları adlı romanı hakkında, Çocukları Muzır Neşriyattan Koruma Kurulunun raporuna dayanılarak “müstehcenlik” suçlamasıyla yayıncı İrfan Sancı ve çevirmen İsmail Yerguz’a açılan ve İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşması, savunmanın verilmesi ve AİHM’nin yayıncı Rahmi Akdaş’ın başvurusu üzerine 2010 yılında Türkiye’yi ifade özgürlüğünü ihlalden dolayı suçlu bulduğu Apollinaire’in 11 Bin Kırbaç eseriyle ilgili karar metninin Türkçeye çevrilmesi talebiyle 17 Aralık 2013 tarihine ertelendi.

Söz konusu dava 2010 yılında sonuçlanmış, mahkeme Galatasaray Üniversitesi öğretim üyelerinin bilirkişi raporuna dayanarak beraat kararı vermişti. Karar 3. Yargı Paketi kapsamında ertelenmek üzere bozulmuş, savcılığın itirazıyla dosya Yargıtay’a taşınmıştı. Beraat kararı Yargıtay 14. Ceza Dairesi tarafından oybirliğiyle bozulmuş, Sancı ile Yerguz’un 6 ila 10 yıl hapsi istenmişti. Yargıtay itirazında ayrıca yerel mahkemenin kararının “kanuna aykırı” olduğunu ileri sürmüş, gerekçesinde eserle ilgili aşağılayıcı, bilirkişi raporuyla ilgili suçlayıcı ifadeler kullanmaktan çekinmemişti.

Eserleri dünya klasikleri arasında yer alan, Avrupa Edebiyat Mirası olarak da koruma altına alınan, dadaizm, sürrealizm, kübizm, fütürizm, orfizm gibi önemli çağdaş akımların temsilcisi olan, günümüzde pek çok yazara ilham kaynağı olmaya devam eden Apollinaire gibi bir klasikleşmiş şairin eserlerini çeviren ve yayınlayanlar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Daha önce verilmiş beraat kararının Yargıtay tarafından ilgili AİHM kararları ve bilirkişi raporu dikkate alınmayarak bozulması, çevirmen ve yayıncının para cezasına çevrilemeyecek hapis cezası tehdidi altında bulunması uluslararası hukukun ve Anayasanın ifade özgürlüğüyle ilgili temel ilkelerine aykırıdır.

Bu davanın bir an önce beraat kararıyla son bulmasını, dünyanın en büyük yazar ve şairlerinin eserlerinin edebi niteliğinin yargı tarafından tartışmaya açıldığı, kitapların toplatıldığı, yazar, yayıncı ve çevirmenlerin hapis talepleriyle yargılandığı sayısız davaya yenilerinin eklenmemesini diliyoruz. Bunun için Meclisi ve hükümeti, Türkiye’de ifade ve yayınlama özgürlüğünü engelleyen ve tarafı bulunduğumuz uluslararası sözleşmelere aykırı düşen ahlakçı ve yasakçı zihniyetle alınan yargı kararlarını önleyecek somut adımlar atmaya çağırıyoruz.

Saygılarımızla,

Türkiye Yayıncılar Birliği

***

TURKISH PUBLISHERS ASSOCIATION
PRESS STATEMENT
7th November 2013

European Literary Heritage Apollinaire Judged

We call the Parliament and the government to remove the prohibitionist provisions of the laws, to take concrete steps against the prohibitionist judicial decisions violating the international conventions ratified by Turkey.

The hearing of “obscenity” case on the French poet Guillaume Apollinaire’s book Adventures of a Young Don Juan, published by Sel Publishing based on a report of the Council for Protection of Children from Harmful Publications in the Istanbul 2nd Criminal Court of First Instance is postponed to 17 December 2013. Until the aforementioned date, the defence will prepare for plea the translation of a European Court of Human Rights (ECHR) ruling in 2010 in response to Rahmi Akdas, the publisher of Apollinaire’s The Eleven Thousand Rods, that Turkey violated freedom of expression laws.

The case where the publisher İrfan Sancı and translator İsmail Yerguz were prosecuted under the “anti-obscenity” article of Penal Code was concluded in 2010. The court acquitted them of the charge, describing the book as a work of literature based on the expert report by Galatasaray University professors. The acquittal was formally discharged due to the 3rd Judicial Reform Package and taken to The Supreme Court of Appeals by the objection of prosecution. The Supreme Court 14. Criminal Division overturned the acquittal unanimously, demanding Sancı and Yerguz to be tried with a possible sentence of six to ten years. At their objection the Supreme Court argued that the decision of the local court was “against the law” and recklessly used insulting expressions about the author and the book and accusing expressions objected towards the professors that prepared the expert report.

The people who translate and publish the world classic works of Apollinaire, whose work is protected as European Literary Heritage, who represents various artistic currents such as futurism, dadaism, cubism, surrealism, Orphism and still is a source of inspiration for countless authors around the world, are prosecuted for imprisonment. The facts that the Supreme Court of Appeals overturned the acquittal disregarding the related ECHR decisions and the expert report and the publisher and translator are still facing the threat of imprisonment are against the fundamental principles of the international law and our Constitution as regard to freedom of expression.

We wish that this will case end with acquittal as soon as possible and such cases where the literary quality of the works of world’s greatest authors and poets were discussed by the judiciary, the books pulled off shelves, the authors, publishers and translators sued with imprisonment charges will not be opened again. To ensure this, we call on the Parliament and the government to take concrete steps in order to prevent judicial decisions from making decisions based on a moralistic and prohibitionist mentality which violate the international conventions ratified by Turkey and make obstacles on the way of freedom of expression and freedom to publish.

 

0 Yorum

Henüz bir yorum bulunmuyor

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir