Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

5. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Sonuç Bildirgesi

07.05.2012

İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Türkiye Yayıncılar Birliği’nin birlikte düzenledikleri 5. Türkiye Yayıncılık Kurultayı, 03-04 Mayıs 2012 Perşembe ve Cuma günleri İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleşti.

Kurultayın açılış konuşmalarını İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver ve Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Metin Celâl Zeynioğlu yaptı.

İlgilenen herkese açık olan kurultayda, yayınlama özgürlüğü önündeki engeller, dijitalleşme ve yeni teknolojinin eğitim yayıncılığına etkileri, Türkiye’de yayıncılığın dışa açılımına farklı bakış açıları, 5. Ulusal Yayın Kongresi’nde alınan kararlarla ilgili gelişmeler ve uygulama eksiklikleri, çocuklar için kitap seçimi ve dijital yayıncılığın hukuki çerçevesi konuları altı ayrı oturumda Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları, akademisyenler, hukukçular, yayıncılar, eğitimciler, kütüphanecilerin katılımıyla tartışıldı.

Kurultay çalışmaları sonucunda 5. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Sonuç Bildirgesi hazırlandı.

Etkinliğimize katılan konuşmacılarımıza ve üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

5. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Sonuç Bildirgesi

1. Yayınlama özgürlüğü ancak toplumsal hayatın içinde ve tüm siyasi yapılarda görülen otoriterliğin ortadan kalkması, bu amaçla gerekli siyasi ve hukuki girişimlerin yapılmasıyla mümkün olabilir. Terörle Mücadele Yasası’nın gazeteci, bilim insanı, yazar ve yayıncıları terör suçuyla yargılamanın temeli olan maddeleri acilen kaldırılmalıdır.

2. Fatih Projesi hak, içerik ve iş yönetimi bakımından, eser sahiplerinin ve yayıncıların süregelen ve ilerde oluşacak hak ve çıkarlarını koruyacak biçimde düzenlemelidir. Dijital eğitim uygulaması olarak Fatih Projesinin özünü oluşturan çoklu ortamda zenginleştirilmiş, etkileşimli dijital içerik; uluslararası norm ve standartlara uygun olarak doğrudan yayıncılar tarafından oluşturulmalı, öğretmen ve öğrencilerin serbestçe erişimine açık olmalı ve adil bir bedel karşılığında kullanılmalıdır. Fatih Projesi ile öğrencilere dağıtılacak tabletler internet erişimine açık olmalıdır.

3. Türkiye’de yayıncılığın dışa açılımının hızlanması için yeni ürünler ortaya koymak, bunun için de hem iç pazarın gelişimi hem de yeni pazarlar yaratma girişimleri önem taşımaktadır. Devlet kitap ihracatını özendirecek, yayıncıların yurtdışında iş ilişkileri kurmasını sağlayacak önlemler almalı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın TEDA projesi yurt dışına açılmak isteyen yayıncıları da destekleyecek şekilde geliştirilmelidir.

4. Ulusal Yayın Kongresi kararlarının uygulamaya yansıması için daha etkin bir biçimde çalışılmalı, bu amaçla ilgili bakanlıklarla ve devlet kuruluşlarıyla kurulan diyalog geliştirilmelidir.

5. Okuyacakları kitapları seçmekte çocukların ebeveynleri ve öğretmenlerinden daha çok söz hakkı olmalıdır. Kitap seçimini verimli kılmak için seçenek bolluğu desteklenmeli 100 Temel Eser listeleri gibi sınırlayıcı projelerden vazgeçilmelidir. Öğrencilerin kitap seçimini kolaylaştırmak amacıyla okul kütüphaneleri geliştirilerek, kitap alımı için bütçe sağlanmalı, çocuk ve ilk gençlik yazarlarının ve yayıncılarının öğrenci ve öğretmenlerle buluşmasını sağlayan projeler desteklenmelidir.

6. Dijital yayıncılıkta telif hakkı ihlallerinin önlenebilmesi, telif bedellerinin toplu lisanslama yoluyla tahsil edilmesi ve dağıtılması için telif birlikleri aracılığıyla toplu hak yönetimi uygulamasının yaygınlaştırılması özendirilmelidir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda “bilgi toplumuyla uyum”, kısmi kopyalama, ödünç verme, arşivleme, eğitim ve görme engellilere ilişkin olarak öngörülen istisna ve kısıtlamalar; hak sahiplerinin adil bir telif bedel edinmeleri, hak ve çıkarlarının özünün zedelenmemesi ve özel tanımlanmış durumlarla kısıtlı kalması koşullarına bağlı olarak düzenlenmelidir.

 

0 Yorum

Henüz bir yorum bulunmuyor

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.