Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

2021 Yılı Şubat Ayı Bandrol Verileri Açıklandı!

2021 yılının Şubat ayı verilerine göre toplam 26.620.568 adet bandrol verildi. Geçen yıla göre %15,79 oranında düşüş var.

Kategorilere göre bakıldığında, 2 ayın toplamlarına göre sadece akademik kitaplarda ve edebiyat kitaplarında artış olduğu görülüyor.

Araştırma-inceleme, edebiyat ve çocuk yayıncılığı alanlarının oluşturduğu kültür yayıncılığı, Şubat ayında alınan 15.468.659 adet bandrolle toplam kitap üretiminin %59,08’ini oluşturdu, 2020 yılına göre bu alanda %7,93 düşüş var.

Araştırma-inceleme alanı Şubat ayında alınan 8.171.867 adet bandrolle 2 aylık kitap üretiminin %31,97’sini oluşturdu, 2020 yılına göre %4,71 düşüşte.

Edebiyat kitapları Şubat ayında alınan 3.220.313 adet bandrolle geçen seneye göre %12,94 artışla toplam üretimin %12,85’ini oluşturdu.

Çocuk ve ilk gençlik kitapları Şubat ayında alınan 4.076.479 adet bandrolle %25,87 oranında düşüşte ve toplam üretimin %14,26’sını oluşturdu.

%28,68 düşüşteki eğitim yayıncılığı Şubat ayında alınan 8.238.102 adet bandrolle tüm üretimde %30,21’lik paya sahip.

Akademik yayıncılık ise Şubat ayında alınan 400.888 adet bandrolle %2,05 artışta ve toplam üretimin %1,58’ini oluşturmuş.

Şubat ayında alınan 2.377.000 adet bandrolle 2 aylık toplam üretimin %8,74’ünü oluşturan inanç kitaplarında ise %31,43’lük düşüş var.

İthal yayınlar ise Şubat ayında alınan 135.919 adet bandrolle %0,09’luk düşüşte ve %0,39’luk paya sahip.

Karşılaştırmalı tablo için tıklayınız.