Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

2021 Yılı Mayıs Ayı Bandrol Verileri Açıklandı!

2021 yılının Mayıs ayı verilerine göre toplam 22.980.168 adet bandrol verildi. Geçen yıla göre %1,82 düşüş var. 

Araştırma-inceleme, edebiyat ve çocuk yayıncılığı alanlarının oluşturduğu kültür yayıncılığı, Mayıs ayında alınan 7.969.838 adet bandrolle toplam kitap üretiminin %50,16’sını oluşturdu, 2020 yılına göre bu alanda %3,74 artış var. 

  • Araştırma-inceleme alanı Mayıs ayında alınan 4.783.094 adet bandrolle 5 aylık kitap üretiminin %27,69’unu oluşturdu, 2020 yılına göre %4,98 artışta. 
  • Edebiyat kitapları Mayıs ayında alınan 1.612.466 adet bandrolle geçen seneye göre %6,84 artışla toplam üretimin %9,84’ünü oluşturdu. 
  • Çocuk ve ilk gençlik kitapları Mayıs ayında alınan 1.574.278 adet bandrolle %1,07 oranında düşüşte ve toplam üretimin %12,63’ünü oluşturdu. 
  • %7,85 düşüşteki eğitim yayıncılığı Mayıs ayında alınan 13.123.016 adet bandrolle tüm üretimde %39,21’lik paya sahip. 
  • Akademik yayıncılık ise Mayıs ayında alınan 245.497 adet bandrolle %93,48 artışta ve toplam üretimin %2,04’ünü oluşturmuş. 
  • Mayıs ayında alınan 1.350.385 adet bandrolle 5 aylık toplam üretimin %8,10’unu oluşturan inanç kitaplarında ise %14,49’luk düşüş var. 
  • İthal yayınlar ise Mayıs ayında alınan 291.432 adet bandrolle %14,70’lik artışta ve %0,49’luk paya sahip. 

Karşılaştırmalı tablo için tıklayınız.