Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

2021 Yılı Kasım Ayı Bandrol Verileri Açıklandı!

Bandrol verilerine göre 2021 yılının Kasım ayında toplam 31.216.993 adet bandrol verildi. 2020 yılı ile karşılaştırdığımızda aylık bazda %16,20’lik bir artış olduğu görülüyor. 2021’in 11 aylık toplamında ise geçen yıla göre %1,04 artış var. 

Kategoriler bazında ise 11 aylık toplama bakıldığında yetişkin kurgu, çocuk ve ilk gençlik ve ithalde küçük düşüşler var.

Araştırma-inceleme, edebiyat ve çocuk yayıncılığı alanlarının oluşturduğu kültür yayıncılığı, Kasım ayında alınan 16.733.367 adet bandrolle 11 aylık toplam kitap üretiminin %37,12’sini oluşturdu, 2020 yılının 11 aylık toplamına göre bu alanda %0,10 düşüş var. 

  • Araştırma-inceleme alanı Kasım ayında alınan 10.050.837 adet bandrolle 11 aylık kitap üretiminin %20,12’sini oluşturdu, 2020 yılının 11 aylık toplamına göre %0,89’luk bir artış olduğu görülüyor. 
  • Edebiyat kitapları Kasım ayında alınan 2.836.602 adet bandrolle geçen senenin 11 aylık toplam üretimine göre %2,15’lik düşüşte ve toplam üretimin %6,99’unu oluşturdu. 
  • Çocuk ve ilk gençlik kitapları Kasım ayında alınan 3.845.928 adet bandrolle geçen seneye göre 11 aylık toplamda %0,59 oranında düşüşte ve toplam üretimin %10,01’ini oluşturdu. 
  • %1,32 artıştaki eğitim yayıncılığı Kasım ayında alınan 11.414.679 adet bandrolle 11 aylık üretimde %54,04’lük paya sahip. 
  • Akademik yayıncılık ise Kasım ayında alınan 412.198 adet bandrolle 11 aylık toplamda %17,28 artış kaydetmiş ve toplam üretimin %1,40’ını oluşturmuş. 
  • Kasım ayında alınan 2.472.688 adet bandrolle 11 aylık toplam üretimin %6,33’ünü oluşturan inanç kitaplarında ise %3,68’lik artış var.
  • İthal yayınlar ise Kasım ayında alınan 184.061 adet bandrolle %5,86’lık düşüşte ve %1,11’lik paya sahip. 

Karşılaştırmalı tablo için tıklayınız.