Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

2021 Yılı Eylül Ayı Bandrol Verileri Açıklandı!

Bandrol verilerine göre 2021 yılının Eylül ayında toplam 63.065.542 adet bandrol verildi. 2020 yılı ile karşılaştırdığımızda aylık bazda %29,99’luk bir artış olduğu görülüyor. 2021’in 9 aylık toplamında ise geçen yıla göre %0,28 düşüş var. 

Kategoriler bazında ise 9 aylık toplama bakıldığında eğitim yayıncılığı ve akademik yayıncılık dışında tüm kategorilerde düşüş var.

Araştırma-inceleme, edebiyat ve çocuk yayıncılığı alanlarının oluşturduğu kültür yayıncılığı, Eylül ayında alınan 16.006.783 adet bandrolle 9 aylık toplam kitap üretiminin %34,24’ünü oluşturdu, 2020 yılının 9 aylık toplamına göre bu alanda %3,17 düşüş var. 

  • Araştırma-inceleme alanı Eylül ayında alınan 8.263.560 adet bandrolle 9 aylık kitap üretiminin %18,54’ünü oluşturdu, 2020 yılının 9 aylık toplamına göre %2,47’lik bir düşüş gerçekleşmiş. 
  • Edebiyat kitapları Eylül ayında alınan 3.139.133 adet bandrolle geçen senenin 9 aylık toplam üretimine göre %5,27’lik düşüşte ve toplam üretimin %6,55’ini oluşturdu. 
  • Çocuk ve ilk gençlik kitapları Eylül ayında alınan 4.604.090 adet bandrolle geçen seneye göre 9 aylık toplamda %3,03 oranında düşüşte ve toplam üretimin %9,15’ini oluşturdu. 
  • %1,57 artıştaki eğitim yayıncılığı Eylül ayında alınan 43.199.647 adet bandrolle 9 aylık üretimde %57,11’lik paya sahip. 
  • Akademik yayıncılık ise Eylül ayında alınan 714.828 adet bandrolle 9 aylık toplamda %30,14 artış kaydetmiş ve toplam üretimin %1,35’ini oluşturmuş. 
  • Eylül ayında alınan 2.503.230 adet bandrolle 9 aylık toplam üretimin %6,15’ini oluşturan inanç kitaplarında ise %3,96’lık düşüş var. 
  • İthal yayınlar ise Eylül ayında alınan 641.054 adet bandrolle %8,38’lik düşüşte ve %1,16’lık paya sahip. 

Karşılaştırmalı tablo için tıklayınız.