Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

2008 Türkiye Kitap Pazarı Raporu

Genel İstatistikler (TÜİK)
Toplam nüfus 71.517.100
Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) 950 534 Milyon TL/742 094 Milyon $
Kişi başına GSYH (Satın Alma Gücü Paritesi) 47
 

Yayıncılık Temel Verileri

Yayınevi sayısı 1432
Kitabevi sayısı 6000
Dağıtım şirketi sayısı 150
Yayınlanan başlık sayısı (2008 ISBN) 32339
Bandrol alan kitap adedi 163.165.695
Ücretsiz dağıtılan ders kitabı adedi (2008 MEB) 128.233.848
Üretilen toplam kitap adedi 291.399.543
(48 sf. altı eğitim amaçlı kitaplar hariç)
Kişi başına düşen üretilen kitap adedi 4
Kitapta KDV oranı %8 (Standart %18)
Ortalama satış fiyatları (USD)
Toptan Perakende
Okul kitapları 1.2 1.2
Kültür Kitapları 10 18
Akademik Kitaplar 10 15,4

 

2008 Yıl Sonu Kitap Toptan Satışlar Pazarı

 

Segmentler Mevcut (milyon $) Pazar Payı (%)
Eğitim Yayınları 380 50
a. Ders kitapları 180
b. Yardımcı ders kitapları ve sınava hazırlık 200
Kültür Yayınları 300 40
Akademik Yayınlar 25 3
İthal Yayınlar 55 7
a. İngilizce Dil Öğretim Kitapları (ELT) 35
b. Diğer ithal kitaplar (akademik, kütüphane alımı vb.) 20
TOPLAM 760

 

2008 Yıl Sonu Kitap Perakende Satışlar Pazarı

 

Segmentler Mevcut (milyon $) Pazar Payı (%)
Eğitim Yayınları 515 46
a. Ders kitapları 180
b. Yardımcı ders kitapları ve sınava hazırlık 335
Kültür Yayınları 500 44
Akademik Yayınlar 38 3
İthal Yayınlar 79 7
a. İngilizce Dil Öğretim Kitapları (ELT) 54
b. Diğer ithal kitaplar (akademik, kütüphane alımı vb.) 25
ARA TOPLAM 1132
TOPLAM (Tüketiciye ortalama % 7 indirimle) 1143


Başlıkların Konulara Göre Dağılımı

Ülkemizde 2008 yılında üretilen 32339 başlık kitap, konularına göre ele alındığında şu şekilde dağılım göstermektedir: Genel Konular 426 adet, Felsefe ve Psikoloji 1091 adet, Din 2325 adet, Toplum Bilimleri 12689 adet, Dil ve Dil Bilim 621 adet, Doğa Bilimleri ve Matematik 520 adet, Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler 2217 adet, Güzel Sanatlar 945 adet, Edebiyat ve Retorik 8891 adet, Coğrafya ve Tarih 2614 adettir.


Kütüphaneler

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde 2008 yılında hizmette bulunmuş olan halk kütüphanesi sayısı 1156’dır. 2008 yılında halk kütüphanelerine 2.436 türde (başlık), 549.165 sayıda kitap alınmış, 146 sayıda süreli yayına abone olunmuştur.

 


[*] Rapordaki bazı veriler Türkiye İstatistik Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu, Milli Eğitim Bakanlığı yıllık verilerinden derlenmiştir.

0 Yorum

Henüz bir yorum bulunmuyor

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir