Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Logos Yayıncılık

Commercial Title Logos Yayıncılık A.Ş
Founded Date 1986
Authorities

Rafael Bahar

Contact

Adres: Yıldız Posta Cad. Sinan Apt. No:36 D:66, Beşiktaş/Istanbul
Tel: 0212 288 05 41
Fax: 0212 211 61 85
E-posta: logos@logos.com.tr
Web: www.logosyayincilik.com

Autobiography

Öncelikli amacımız hizmet verdiğimiz akademik dergilerimizi ulusal ve uluslararası bilimsel yayın standartları çerçevesinde hazırlayarak dergilerin etki faktörlerini arttırmak, popüler veri tabanlarında yer almalarını sağlamak ve böylece ihtiyaç duyan herkesin bilimsel bilgiye ulaşabilmesine aracı olmaktır.