Genel İstatistikler (TÜİK)

Toplam nüfus 73.722.988
Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) 1.098.799 Milyon TL/ 731.608 Milyon $
Kişi başına GSYH (Satın Alma Gücü Paritesi) 50
Yayıncılık Temel Verileri
Yayınevi sayısı 1605
Kitabevi sayısı 6,000
Dağıtım şirketi sayısı 150
Yayınlanan başlık sayısı (2010 ISBN) 34.865
Bandrol alan kitap adedi (2010) 214.414.289
Ücretsiz dağıtılan ders kitabı adedi (2010 MEB) 193.925.000
Üretilen toplam kitap adedi 408.339.289
(48 sf. altı eğitim amaçlı kitaplar hariç)
Kişi başına düşen üretilen kitap adedi 5,5
Kitapta KDV oranı %8 (Standart %18)


Ortalama satış fiyatları (USD)

Toptan Perakende
Okul kitapları 1.2 1.2
Kültür Kitapları 10 18
Akademik Kitaplar 10 15,4
Segmentler Mevcut (milyon $) Pazar Payı (%)
Eğitim Yayınları 750 60
a. Ders kitapları 190
b. Yardımcı ders kitapları 110
c. Sınava hazırlık kitapları 450
Kültür Yayınları 400 32
Akademik Yayınlar 30 2,4
İthal Yayınlar 70 5,6
a. İngilizce Dil Öğretim Kitapları (ELT) 35
b. Diğer ithal kitaplar (akademik, kütüphane alımı vb.) 35
TOPLAM 1250

 

2010 Yıl Sonu Kitap Perakende Satışlar Pazarı

 

Segmentler Mevcut (milyon $) Pazar Payı (%)
Eğitim Yayınları 1125 58,25
a. Ders kitapları 190
b. Yardımcı ders kitapları 185
c. Sınava hazırlık kitapları             750
Kültür Yayınları 667 34,5
Akademik Yayınlar 43 2,25
İthal Yayınlar 98 5
a. İngilizce Dil Öğretim Kitapları (ELT)
b. Diğer ithal kitaplar (akademik, kütüphane alımı vb.)
ARA TOPLAM 1933
TOPLAM (Tüketiciye ortalama % 7 indirimle) 1798


Başlıkların Konulara Göre Dağılımı

Ülkemizde 2010 yılında üretilen 35767 başlık kitap, konularına göre ele alındığında şu şekilde dağılım göstermektedir: Genel Konular 475 adet, Felsefe ve Psikoloji 1281 adet, Din 2332 adet, Toplum Bilimleri 12027 adet, Dil ve Dilbilim 528 adet, Doğa Bilimleri ve Matematik 356 adet, Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler 2094 adet, Güzel Sanatlar 1187 adet, Edebiyat ve Retorik 12763 adet, Coğrafya ve Tarih 2724 adettir.

Kütüphaneler

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde 2010 yılında hizmette bulunmuş olan halk kütüphanesi sayısı 1136’dır. 2010 yılında halk kütüphanelerine 3.895 tür (başlık), 1.050.277 adet kitap alınmış, 160 sayıda süreli yayına abone olunmuştur.

 


[*] Rapordaki bazı veriler Türkiye İstatistik Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu, Milli Eğitim Bakanlığı yıllık verilerinden derlenmiştir.

Yayıncılık Dünyasından ve Duyurularımızdan Haberdar Olun.

Türkiye Yayıncılar Birliği E-Bültenine Abone Olmak İçin abonelik formunu doldurmanız yeterlidir.

E-Bülten üyeliği için kaydınız alındı.