Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

TÜRKİYE YAYINCILIK SEKTÖRÜ 2017 VERİLERİ

27.02.2018

Türkiye’de üretilen yeni kitap başlığı sayısı yüzde 10,82 arttı, üretilen bandrollü kitap adedinde de yüzde 9 artış yaşandı ancak bandrolsüz ücretsiz kitap adetlerinin üretimindeki düşüş toplam kitap adedinde yüzde 6 düşüş yarattı. Kişi başına düşen kitap sayısı 8,4 iken 7,76’ya düştü. Türkiye yeni kitap sayısıyla dünya sıralamasındaki 11. sırasını korudu. Sınav değişikliklerinin eğitim yayıncılığına verdiği zarar nedeniyle Türkiye Yayıncılık Sektörünün büyüklüğünün 2,126 milyar dolardan 1,591 milyar dolara düşerken, Türkiye dünya yayıncılık sektöründe ise 11. sıradan 16. sıraya geriledi.

ISBN verileri: yeni kitap başlığı sayısında yüzde 10,82’lik artış

ISBN verilerine göre, 2016 yılında toplam başlık sayısı 54.446 iken 2017 yılında bu sayı 60.335 oldu, yüzde 10.82’lik bir artış gözlendi, toplamdaki artışın yanı sıra her bir türün başlık sayısında da artış gözlendi. Ülkemiz yeni kitap sayısıyla dünya sıralamasındaki 11. sırasını korudu. Türlere göre başlık sayıları ve artış oranları şöyle:

Yetişkin kurgu dışı kitaplarda başlık sayısı 2016’da 11.150 iken, 2017’de 11.509’a yükseldi, artış yüzde 3.22. Yetişkin kurgu kitaplarda başlık sayısı 2016’da 9.166 iken 2017’de 9.828 oldu, artış yüzde 7.22. Çocuk ve gençlik kitaplarında başlık sayısı 8.618 iken 10.043’e yükseldi, artış yüzde 16.54. Eğitim kitaplarının başlık sayısı 14.711 iken 17.153’ oldu, artış yüzde 16.6. Akademik kitapların başlık sayısı 7.481’den 8.144’e yükseldi, artış yüzde 8.86. İnanç kitaplarının başlık sayısı ise 3.320’den 3.658’e yükseldi, artış yüzde 10.18.

Kitap üretim verileri: bandrollü kitap adedi yüzde 9 arttı, toplam adet yüzde 6 azaldı

2016 ve 2017’nin bandrol verilerine göre üretilen kitap adetlerinin karşılaştırması şöyle: Bandrollü kitap adedi 404.129.293 iken 407.739.008’e yükseldi, binde 9 artış yaşandı. Buna karşın Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz dağıttığı bandrolsüz kitap adedi yüzde 6 düştü, 262.736.286’dan 213.425.918’e geriledi. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim için üretilen bandrolsüz 5.704.425 adet kitapla birlikte, 2016’da 666.865.579 olan toplam kitap adedi 2017’de 626.869.351’e geriledi, yüzde 6’lık düşüş yaşandı. Kişi başına düşen kitap sayısı da 8,4 iken 7,76’ya düştü.

Üretimde türlere göre dağılıma bakıldığında, yetişkin kurgu (edebiyat), yetişkin kurgu dışı (inceleme, araştırma, vb.) ve çocuk ve ilk gençlik kategorilerinde artış yaşandı. Buna karşın, yaygın yasadışı korsan ve fotokopinin zarar verdiği akademik yayıncılıkta, sınavların iptal edilmesi gibi değişikliklerin yaşandığı eğitim yayıncılığında ve inanç kitaplarında yaşanan düşüş ise düşündürücü.

Yetişkin kurgu dışı kitapların adedi 2016’da 65.234.178 iken, 2017’de bu alanda 77.621.806 oldu, yüzde 18.99’luk artış var. Yetişkin kurgu kitapların adedi 20.226.792 iken 25.072.382 oldu, artış yüzde 23.96. Çocuk ve gençlik kitaplarının adedi 32.459.781 iken 41.867.509’a yükseldi, artış yüzde28.98. İthal kitapların adedi 5.787.664 iken 6.688.443’e yükseldi, artış yüzde 15.56. Eğitim kitaplarında yüzde 6.87’lik, akademik kitaplarda yüzde 4.85’lik, inanç kitaplarında ise yüzde 16.3’lük düşüşler gözlendi. Eğitim kitaplarının adedi 224.968.715’ten 209.504.110’a, akademik kitapların adedi 4.997.328’den 4.755.186’ya, inanç kitaplarının adedi 50.454.835’ten 42.229.572’ye düştü.

Türkiye Yayıncılık Sektörünün dünyadaki yeri: Eğitim yayınları ve akademik yayınlarındaki zarar sektörün dünyadaki sıralamasını 11’den 16’ya geriletti

Türkiye yayıncılık sektörü perakende pazarı büyüklüğü 6.335 milyon TL’den 5.794 milyon TL’ye geriledi. Türkiye yayınclık sektörü ciro büyüklüğü 2016’dan 2017’ye yüzde 8,5 azaldı. Bu nedenle Türkiye dünya yayıncılık sektöründeki 11. sıradaki yerini koruyamadı ve 16. sıraya geriledi. Bu gerilemenin temel nedeni eğitim yayıncılığında yaşanan sınav değişikliklerinin sektörde yarattığı zarar.

2017 Yıl Sonu Türkiye Kitap Perakende Pazarı TL      
Segmentler Milyon TL Milyon TL Pazar Payı (%)
Eğitim Yayınları 2.242
a. Ücretsiz Dağıtılan Ders kitapları   385 6,64
b. Yardımcı kaynak ve sınava hazırlık kitapları 1.857 32,04
Kültür Yayınları 2.935  
a. Yetişkin kurgu (edebiyat) 441 7,61
b. Yetişkin kurgu dışı (inceleme-araştırma) 1.627 28,08
c. İnanç   491 8,47
d. Çocuk ve ilk gençlik  376 6,49
Akademik Yayınlar 128 2,21
İthal Yayınlar 489 8,44
TOPLAM 5.794   100,00

 

2017 Yıl Sonu Türkiye Kitap Perakende Pazarı  USD       
Segmentler Milyon $ Milyon $ Pazar Payı (%)
Eğitim Yayınları 616    
a. Ders kitapları   106 6,64
b. Yardımcı kaynak ve sınava hazırlık kitapları   510 32,04
Kültür Yayınları 806    
a. Yetişkin kurgu (edebiyat)   121 7,61
b. Yetişkin kurgu dışı (inceleme-araştırma)   447 28,08
c. İnanç     135 8,47
d. Çocuk ve ilk gençlik    103 6,49
Akademik Yayınlar 35   2,21
İthal Yayınlar 134   8,44
a. İngilizce Dil Öğretim Kitapları (ELT)      
b. Diğer ithal kitaplar (akademik, kütüphane alımı vb.)      
TOPLAM 1.591   100,00%

 

2017 Yıl Sonu Kitap Toptan Satışlar Pazarı  TL       
Segmentler Milyon TL Milyon TL Pazar Payı (%)
Eğitim Yayınları 1.313    
a. Ders kitapları   385 11,05
b. Yardımcı kaynak ve sınava hazırlık kitapları   928 26,65
Kültür Yayınları 1.769    
a. Yetişkin kurgu (edebiyat)   276 7,91
b. Yetişkin kurgu dışı (inceleme-araştırma)   1.017 29,19
c. İnanç     270 7,75
d. Çocuk ve ilk gençlik    207 5,94
Akademik Yayınlar 83 83 2,39
İthal Yayınlar 318 318 9,12
TOPLAM 3.484   100,00%

 

2017  Yıl Sonu Kitap Toptan  Satışlar Pazarı  USD      
Segmentler Milyon  $ Milyon $ Pazar Payı (%)
Eğitim Yayınları 361    
a. Ders kitapları   106 11,05
b. Yardımcı kaynak ve sınava hazırlık kitapları   255 26,65
Kültür Yayınları 486    
a. Yetişkin kurgu (edebiyat)   76 7,91
b. Yetişkin kurgu dışı (inceleme-araştırma)   279 29,19
c. İnanç     74 7,75
d. Çocuk ve ilk gençlik    57 5,94
Akademik Yayınlar 23   2,39
İthal Yayınlar 87   9,12
TOPLAM 957   100,00%