Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Türkiye Yayıncılar Birliği 25. Olağan Genel Kurulu

Derneğimizin 25. Olağan Genel Kurulu, 11 Mayıs 2023 Perşembe  günü saat 13:30’da Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, Ongan Apt. No:43 D:4 Beyoğlu/İstanbul adresindeki dernek merkezimizde; ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağan Genel Kurul, çoğunluk aranmaksızın 25 Mayıs 2023 Perşembe günü aynı saatte (13:30), Tomtom Mah. İstiklal Cad. No:161, 34433 Beyoğlu/İstanbul adresli Yapı Kredi Kültür ve Sanat Merkezi – Loca Salonu’nda aşağıdaki gündemle toplanacaktır:


GÜNDEM:

1. Açılış, yoklama ve gündemin okunması

2. Divan seçimi ve imza yetkisi verilmesi

3. Saygı duruşu

4. Gelen mesajların okunması, genel kurulda hazır bulunan misafirlerin konuşmaları

5. Yönetim Kurulu Başkanı açılış konuşması

6. Gündem üzerine görüşme açılması, gündem değişikliği önerilerinin görüşülüp karara bağlanması

7. Yönetim Kurulu faaliyet ve hesap raporlarının, denetim kurulu denetim raporunun okunması ve görüşülerek karara bağlanması

8. Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrasının görüşülüp karara bağlanması

9. Üye giriş ödentisi ile üye aidatlarının belirlenmesi

10. Dernek yönetim ve denetim kurullarının başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi

11. Yönetim kurulunca hazırlanan 2023-2025 dönemi tahmini bütçesinin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi

12. Dernek tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin önerilerin görüşülerek karara bağlanması

13. Genel Kurul kararı gerektiren önerge ve diğer hususların görüşülmesi ve karara bağlanması

14. 2023-2025 döneminde görev yapacak Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile komisyon üyelerinin seçimi 
15. Dilek ve önerilerin görüşülmesi ve toplantının kapatılması.

ÖNEMLİ NOT: Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı bulunmakta olup üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Bir üyenin başka bir üyeyi temsilen oy kullanması mevzuata göre mümkün değildir.
 
Saygılarımızla,
 
Türkiye Yayıncılar ve Yayın Dağıtımcıları Birliği Derneği