Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Terörle Mücadele Kanunu’na değişiklik teklifi

02.01.2012

CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) dolayısıyla tutuklu bulunan gazeteciler için kanun teklifi verdi. Teklifte yasanın 6 ve 7. maddelerinin yürürlükten kaldırılması öngörülüyor.

TBMM Başkanlığına sunduğu teklifin gerekçesinde, terörle mücadele için 25 yıldır yapılan çalışmaların başarısız olduğunun ortaya çıktığı, çıkarılan yasaların amacına ulaşmadığını belirten Ekşi, TMK’nın 6. ve 7. maddelerinin basın yayın faaliyetlerini suç kapsamına alarak basın çalışanlarına eziyet ettiğini ifade etti.

Yasa önerisinin gerekçesinde; 6. madde ile, Cumhuriyet savcılarına Anayasa’nın vermediği bir yetki verildiği belirtilerek, “Kısaca terör örgütünün propagandasını yapan süreli yayınların yayınının, hakim kararı alınması için geçecek zamanın ‘gecikme’ye yol açması ihtimali karşısında Cumhuriyet savcısı emriyle, tedbir olarak on beş günden bir aya kadar durdurulabileceğini öngörmektedir. Belirttiğimiz gibi Anayasa’nın ilgili hükümleri savcılara böyle bir yetki vermediğine ve kimse ‘Anayasadan kaynaklanmayan’ bir yetki kullanamayacağına göre, bu hüküm de hukuki temelden yoksundur ve gereksizdir” denildi.

Gerekçede 6. madde, ‘terör örgütünün hangi kişilere karşı suç işleyeceğinin kamuoyuna haber verilmesini’ suç sayması, ‘terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklamayı ve yayınlama’ ve ‘bu yolla hedef gösterme’ye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörmesi, ’terör örgütü bildiri ve açıklamalarını basma ve yayınlama’nın suç sayılması vb. unsurlarıyla eleştirildi.

Gerekçede, yasanın 7. maddesiyle ilgili şu ifadeler yer aldı:

”Yasanın ‘terör örgütünün propagandasını yapan kişiyi’ cezalandırmayı amaçlayan 7. maddesinin de ceza yasasındaki aynı amaca dönük hükümler nedeniyle gereksizliği bir yana, bu eyleme katılmamış yani ‘suçun işlenişine iştirak etmemiş olan’ basın ve yayın organı çalışanlarını da bin günden on bin güne kadar adli para cezasına mahkûm etmeyi emreden hükmü, ‘cezanın şahsiliği’ yani herkesin kendi eyleminden sorumlu olması gerektiği ilkesi karşısında anlamsızdır.”

Terörle Mücadele Kanunu’nun ilgili maddeleri şöyle:

Madde 6- İsim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek kime yönelik olduğunun anlaşılmasını sağlayacak surette kişilere karşı terör örgütleri tarafından suç işleneceğini veya terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar veya bu yolla kişileri hedef gösterenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Terör örgütlerinin bildiri veya açıklamalarını basanlara veya yayınlayanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.
Bu Kanunun 14. maddesine aykırı olarak muhbirlerin hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Madde 7- Terör örgütünün propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenişine iştirak etmemiş olan (…) yayın sorumluları hakkında da bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, yayın sorumluları hakkında, bu cezanın üst sınırı beşbin gündür. Aşağıdaki fiil ve davranışlar da bu fıkra hükümlerine göre cezalandırılır.