Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Talim ve Terbiye Kurulu’ndan uyarı

18.10.2011

MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nca değişik tarihlerde alınan kararlarla (TTK’nun 81, 114, 118, 119, 120, 121, 130, 131, 132, 133, 134 sayılı kararları) öğretim programlarında değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu derslerden, Ortaöğretim Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Matematik, Coğrafya, Biyoloji, Tarih, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi, Fizik, Kimya derslerine ait ders kitaplarına bu program değişikliklerinin yansıtılmasının zorunludur.

Buna göre,

a)     Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği gereğince incelemesi devam eden ders kitaplarının güncellenmesinin inceleme sürecinde bitirilmesinin istendiği,
b)    İncelemesi devam eden ders kitaplarından Kurulca şartlı kabul verilenlerin 2012-2013 Öğretim yılından itibaren ders kitabı olarak okutulabilmesi için Ocak 2012 Tebliğler Dergisi’nde yayımlanmasının gerektiği,
c)     İncelemesi devam eden taslak ders kitapları hakkında Kurul tarafından şartlı kabul verilebilecek son tarihin 08 Aralık 2011 tarihi olması,
d)    Yönetmelik gereği program değişiklikleri yansıtılması işlemlerinin Yönetmelik ve Kurul kararlarında belirtilen sürelerde bitirilmemesi halinde söz konusu derslerin Kurul Kararlarının iptal edileceği,

hususlarının ilgili yayınevlerince dikkate alınması istenmiştir.