Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kütüphane ziyaretçileri üzerine araştırma

19.10.2011

Kütüphanecilik alanında dünyanın en eski ve saygın kurumlarından Kütüphane Dergisi’nin (Library Journal) ülke çapında 2500 katılımcıyla yapılan derinlemesine mülakatlar sonucunda ortaya çıkardığı “Müşteri Profilleri: ABD devlet kütüphaneleri kullanıcılarının davranış ve tercihlerini anlamak” araştırması hayli ilginç sonuçlar içeriyor.

Bu çalışma, genel tüketici kitlesi içinde yalnızca kütüphane tüketicilerini hedef alan ilk araştırma olma özelliğini taşıyor. Sonuçlar devlet kütüphanelerini kimlerin hangi nedenlerle kullandıklarını ve kullanımların neye göre değişebildiğini açığa vuruyor.

İnceleme, kütüphane müşterilerine birer içerik tüketicisi gözüyle bakıyor. Bu tüketiciler hem fiziksel hem dijital içerik tüketebildiğinden araştırma kütüphane ile kitapçılar ve e-kitap satış platformları gibi başka kanallar arasındaki ilişkileri analiz ediyor. Amaç, teknolojik ve toplumsal değişimin hız kazandığı bir dönemde kütüphanecilerin, yayıncıların ve teknoloji sağlayıcıların tüketici davranışlarını kavramalarını ve pazardaki taleplere ve ihtiyaçlara uygun yaklaşımlar geliştirebilmelerini sağlamak.
Ortaya çıkan bazı çarpıcı sonuçlar şöyle:

– Düzenli kütüphane kullanıcıları aynı zamanda aktif kitap alıcıları ve alışveriş tercihleri kütüphanelerde keşfettikleri kitaplar ve yazarlara göre şekilleniyor. Kütüphane kullanıcılarının yarıdan fazlası satın alacakları kitapların yazarıyla kütüphanede tanışmış.

– Kütüphaneyi en az haftada bir ziyaret eden kullanıcılar tüm medya türlerinin, e-kitaplar da dahil, aktif tüketicisi ve alıcısı konumunda.

– E-kitap müşterileri küçük ama yoğunlaşmış bir grup ve kitapları elektronik olarak okumayı tercih ediyorlar, sosyal ağların aktif olarak kullanıyorlar ve kütüphanenin tüm dijital imkanlarından diğer müşterilerden daha fazla faydalanıyorlar. Dijital formatlara bağlılıkları tam.

– Kütüphaneyi ziyaret için en önemli neden koleksiyon. Öte yandan mekanın havası ve personelin tavrı da kütüphanenin popülerliğini etkileyen faktörler.

Digital Journal – New York
19.10.2011