Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kitap künyelerinde basımevi sertifika numarası yazılması da zorunlu

07.10.2011

18.04.2005 gün ve 25790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit
Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin 8. Maddesi, Sertifikalandırılan yerlerin yükümlülükleri başlığı ile Sertifika alan yerlerin yükümlülüklerini belirlemiştir.

Yönetmelikte yapılan, 08.03.2008 gün ve 26810 sayılı Resmi gazetede yayımlanan değişiklikle maddeye;

“Madde 8 – Sertifika alan yerler;
a) Üretimini ve çoğaltımını yaptıkları süreli olmayan yayınlar ile taşıyıcı materyaller üzerinde SERTİFİKA NUMARASINI BULUNDURMAK… ile yükümlüdürler.”
ibaresi eklenmiştir.

Son günlerde birliğimize ulaşan haberlerden, yayınevi ve matbaa sertifika numaraları belirtilmeden yayımlanmış kitaplar nedeniyle yayıncı ve matbaacı meslektaşların ceza uygulamaları ile karşılaştıkları öğrenilmiştir.

Yayıncı ve matbaa sahiplerinin mağdur olmamaları için, kitapların künyelerine hem Yayınevi Sertifika Numarası hem de Matbaa Sertifika Numarası’nın yazılmasının yönetmelik gereği zorunlu olduğunu bilgilerinize sunarız.