Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Amaçlar

1985 yılında İstanbul’da kurulan Türkiye Yayıncılar Birliği, ülkemizin faaliyetini sürdüren en eski yayıncı birliğidir. Türkiye’de yayıncılık sektöründe faaliyet gösteren yayıncıları ve yayın dağıtımcılarını temsil eden Birliğin şu anda 424 üyesi bulunmaktadır. Başlıca amaçları,

 • Yayıncılık mesleğini geliştirmek, kaliteli basılı yayın yapılmasını sağlamak,
 • Mesleki sorunlara çözümler üretmek, bu amaçla ilgili bakanlıklar ve resmi/sivil tüm kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,
 • Kamuoyunu ve üyelerini aydınlatmak, üyelerinin ve yayıncıların haklarını korumak ve desteklemek,
 • Kardeş kuruluşu YAYBİR (Yayıncılar Telif Hakları ve Lisanslama Meslek Birliği) aracılığı ile korsan yayıncılıkla mücadele etmek,
 • Düşünce ve ifadeleri söz, yazı, resim ve başka yollarla açıklama ve yayımlama özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasına çalışmak,
 • Kültür, edebiyat ve sanatın geliştirilmesi ve yayılmasına yardımcı olmak,
 • Ülkemizin uluslararası boyutta büyük bir yayıncılık merkezi haline getirilmesi için çaba göstermek,
 • Kitap okumanın yaygınlaştırılması ile toplumsal ve bilimsel araştırmanın özendirilmesine çalışmaktır.

Kamu İlişkileri

Birliğimiz yayıncılıkla ilişkili devlet kurumlarıyla ilişkilerini geliştirerek sürdürmek, yayıncıların sorunlarının çözülmesi ve sektörün gelişmesine yönelik önerilerini aktarmakta, yasalarda değişiklik süreçlerine görüş ve somut önerileriyle dahil olmaktadır. Birliğimiz 4-5 Aralık 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen, devlet ve sektörden konuyla ilgili tüm kurum ve kişilerin katıldığı 5. Ulusal Yayın Kongresi’nin organizasyonunda ve kongrede alınan kararları izlemek amacıyla kurulan İzleme Komitesi’nde Eş Başkanlık ile temsil edilmektedir.

Uluslararası İlişkiler

INTERNATIONAL PUBLISHERS ASSOCIATION – IPA: Birliğimiz Uluslararası Yayıncılar Birliği’nin (International Publishers Association – IPA) Türkiye’yi temsil eden tek üyesidir. Uluslararası etkinliklere Türkiye’deki yayıncıları temsilen katılmakta, Türkiye’ye özgü sorun ve ihtiyaçları aktarmakta, diğer ulusal ve uluslararası yayıncılık örgütleriyle dayanışma içinde sorunlara çözüm aramakta, IPA’nın Yayınlama Özgürlüğü, Telif Hakları, Korsanla Mücadele,  Okuryazarlık ve Kitap Politikaları Komiteleri ile Eğitim Yayıncılığı Forumu’nda aktif görev almaktadır.

EDItEUR: Kitap, e-kitap ve süreli yayınlarda e-ticaret altyapı standartlarının geliştirilmesini koordine eden uluslararası organizasyonun üyesi bulunan Birliğimiz ülkemiz yayıncılığının ihtiyaç duyduğu bibliyografik bilgi ve ürün bilgisi, hak yönetimi ve ticaret, dijital baskı için altyapı standartları, elektronik veri değişimi ve diğer e-ticaret standartları hakkında EDItEUR’ün kendi geliştirdiği standartların ve diğer uygun standartların kullanımını yaygınlaştırmak ve diğer standart kuruluşlarıyla da iletişim kurarak sektör paydaşları arasında bilgi alışverişini ve iş birliğini sağlamak için çalışmalar yürütüyor.

Yönetim Yapısı

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin yönetim yapısı Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Komisyonlardan oluşur. Yönetim organlarının üyeleri iki yılda bir toplanan Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu ayda bir düzenli olarak toplanır, yayıncılığın gündemini gözden geçirerek Birliğin çalışmalarıyla ilgili gerekli kararları alır.

Denetleme Kurulu: Sabri İnal (Punto Dağıtım), Ahmet Boratav (Ege Yayınları), Ömer Şükrü Asan (ATT Basım Yayın)

Komisyonlar

Türkiye Yayıncılar Birliği komisyonları Genel Kurul’da seçilen, alanlarında uzmanlaşmış yayıncı üyelerimizden oluşmaktadır. Komisyonlar yayıncılığın ekonomik sorunları, telif hakları, kültür, ders ve yardımcı ders kitapları yayıncılığı, dijital yayıncılık, kitap ithalatı gibi temel sektörel sorunlarına çözümler bulmak için çalışmalar yapar, raporlar hazırlar. TBMM ve ilgili bakanlıkların yasa ve yönetmelik çalışmalarına görüş ve önerileriyle katılmaktadır.

Yayıncılık Standartları ve Dijital Yayıncılık Komisyonu

 • Atilla Akbaş / Pearson Eğitim Çözümleri
 • Hasan Özer / Özer Yayın Dağıtım
 • Barış Özkul / Birikim Yayıncılık

Çocuk ve Gençlik Yayıncılığı Komisyonu

 • Gülgün Çarkoğlu / Doğan Egmont Yayıncılık
 • Asya Çağlar Öztürk / Kelime Yayınları
 • S. Baha Sönmez / Sev Yayıncılık
 • Çağla Acar / ABM Yayınevi
 • İlkay Marangoz (Sigma Publishing)

Eğitim ve Yardımcı Kaynak Yayıncılığı Komisyonu

 • İlhan Budak / Palme Yayın Dağıtım
 • Yusuf Doğan / Delta Kültür Basım Yayın
 • Mehmet Necip Ethemoğlu / YDS Yayıncılık

Kültür Yayıncılığı Komisyonu

 • Erkan Akpınar / İletişim Yayıncılık
 • Nazlı Berivan Ak / April Yayınevi
 • Cüneyt Dalgakıran / Kronik Yayıncılık
 • Onur Öztürk / Ginko Kitap
 • Tahir Malkoç / Maya Kitap

Akademik Yayıncılık Komisyonu

 • Servet Sarıkaya / Pegem Akademi Yayıncılık
 • Rıfat Çölkesen / Papatya Yayıncılık
 • Özer Daşcan / Anı Yayıncılık
 • Bahadır Algın / Birsen Yayınevi
 • Ünal Sevindik / Phoenix Yayınevi

Kitap İthalatçılığı Komisyonu

 • Atınç Yılmaz / Oxford Yayıncılık
 • Cengiz Tuna / Cambridge University Press
 • Faruk Dinç / Nüans Kitapçılık

Çalışanlarımız

Çalışma Raporları

23. Dönem (11 Nisan 2017 – 18 Nisan 2019) Yönetim Kurulu Çalışma Raporu 

Birlik Tüzüğü: Tüzüğü indirmek için tıklayınız.