Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

GÖP’ten Basın Açıklaması

10.01.2012

Türkiye’deki 94 basın meslek örgütünden oluşan Gazetecilere Özgürlük Platformu (GÖP) temsilcileri, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda devam eden Oda TV duruşmasını izledi.

GÖP Dönem Başkanlığını yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Orhan Erinç’in GÖP adına yaptığı basın açıklaması şöyle:

Türkiye, Ceza Hukuku’nun topluca gözden geçirilmesini zorunlu kılan bir süreçten geçmektedir. Ceza hukukunun genel kurallarının kimi kez görmezden geliniyor olması yargı erkine duyulan güveni örselemek gibi bir sonuca doğru gitmektedir.

Bir tedbir ve istisna olan tutuklamanın genel geçer bir kural olarak algılanması en çok meslektaşlarımızı etkilemektedir. Sanık ve hükümlü arasındaki fark da özellikle hücre hapsi nedeniyle ortadan kalkmış olmaktadır.

Silivri’deki ana davaya bakan mahkeme, Ergenekon Terör Örgütü’nün varlığının henüz kesinleşmediğine vurgu yaparak “iddia edilen Ergenekon Terör Örgütü” denilmesine karar vermiştir. Oysa burada, Çağlayan’daki Adalet Sarayı’nda yargılanan Oda TV mensubu meslektaşlarımız “Ergenekon Terör Örgütü’nün Medya Yapılanması” kesin iddiasıyla ve tutuklu olarak yargılanmaktadırlar.

İddianamelerde yer verilen, özel yaşamla ilgili konuşmalar, gazeteciliğin doğal görevleri arasında bulunan haber kaynakları ile görüşmeler, iddialar kapsamındaki belgeler olarak sunulmaktadır.
Meslektaşlarımızın evlerinde ve bilgisayarlarında yapılan aramalarda el konulan ve çoğunun kopyaları bile meslektaşlarımıza verilmeyen tutanaklar ortadayken, “delil karartma” gibi bir iddianın tutuklama gerekçesi olarak geçerli kılınmasını anlamak giderek daha da zorlaşmaktadır.

Temel ceza yasamız olan Türk Ceza Yasası’ndaki “Suçta ve cezada kanunilik ilkesi” üst başlıklı 2’inci maddesinin uygulanması da hukukçular tarafından yadırganır olmuştur. Özellikle maddede yer alan “Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz” kuralının geçerli olup olmadığı bile tartışma konusudur.

“Gazetecilere Özgürlük Platformu” 94 gazetecilik meslek kurulunun oluşturduğu bir gazetecilik birlikteliğidir. Beklentisi de “Gazeteciler yargılanmasın” değil, “usul ve ceza hükümlerine uygun biçimde ve tutuksuz yargılanmaları” isteği ile sınırlıdır.

Meslektaşlarımızı meslekten men etme gibi bir sonuç yaratan uygulamalara son verilmesi beklentimizi bir kere daha kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz.”