Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Taslağının Gündeme Alınarak Yasalaşmasını Talep Ediyoruz!

10.09.2013
BASINA VE KAMUOYUNA

E-kitap korsanlığıyla etkili yasal mücadelenin yürütülebilmesi ve sorunun daha büyük boyutlara ulaşmaması için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu taslağının bir an önce yasalaşması gerekmektedir.

Türkiye’de yayıncılık sektörü hızla büyümektedir. Son beş yılda (2008-2012) yeni yayınlanan kitap (ISBN alan başlık) sayısı 32.339’dan 42.626’ya, üretilen kitap sayısı 291.398.943’ten 460.439.561’e, kişi başına düşen kitap adedi 4’ten 6.4’e yükselmiştir. Yayıncılık alanındaki bu olumlu büyümeye karşılık maalesef e-kitap yayıncılığı beklendiği ölçüde gelişememiştir. Tüm dünyada hızla büyüyen e-kitap yayıncılığının Türkiye’de yayıncılık sektörü içindeki payı % 0.3 seviyelerinde kalmıştır. Bu durumun en önemli nedenlerinden biri internette e-kitap korsanlığının hızla artmasıdır. E-kitap korsanlığıyla mücadele edilebilmesi için yasal desteğe ihtiyaç vardır. E-kitap korsanlığının yasada açıkça tanımlanması ve cezalarının belirtilmesi gerekmektedir. Mevcut yasalarla e-kitabın korsanlığı ile mücadele çok sınırlı kalmakta, caydırıcı sonuçlar alınamamaktadır.

Geçtiğimiz yasama dönemi içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı kültür endüstrisini temsil eden sektör dernekleri ve birlikleri ile birlikte Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) taslağı hazırlamıştır. Bu yasa taslağı, dijital yayıncılık alanındaki gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan güncel sorunlarla ilgili önemli çözümleri içermektedir.

Dijital yayıncılıkla ilgili düzenlemeleri içeren Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) taslağının bir an önce yasalaşması ülkemizde gelişmekte olan dijital yayıncılığın ve özellikle Fatih Projesi ile birlikte eğitim alanında da hızlı bir büyüme yakalaması beklenen dijital eğitim yayıncılığının geleceğini olumlu yönde etkileyecektir.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) taslağının bir an önce yasalaşması dijital korsanlıkla mücadeleye yasal destek sağlayarak bu sorunun daha büyük boyutlara ulaşmadan ortadan kaldırılması açısından çok büyük önem taşımaktadır.

Başta Sayın Başbakan Tayyip Erdoğan, hükümet üyesi sayın bakanlar, ana muhalefet partisi CHP, muhalefet partileri MHP ve BDP ve yasa çalışmasını yaptıran Sayın Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik olmak üzere, konuyla ilgili tüm kurum ve yetkililerinden yeni yasanın acilen TBMM gündemine getirilerek çıkartılması için çalışmaların hızlandırılmasını diliyoruz.

Saygılarımızla,

Türkiye Yayıncılar Birliği

 

0 Yorum

Henüz bir yorum bulunmuyor

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir