Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

“EPUB 3, küresel yayıncılık standardı”

13.03.2013

Uluslararası Yayıncılar Birliği 12 Mart 2013 tarihinde yaptığı bir basın duyurusunda EPUB ve özellikle son versiyonu olan EPUB 3’ü, tek-dosya yayınların yanı sıra HTML ve diğer web içeriklerini temsilde tercih edilen standart format olarak tanıdığını açıkladı. Uluslararası Yayıncılar Birliği, yayıncıların ve ulusal yayıncılık kuruluşlarının EPUB 3 ile tanışıklıklarını artırmalarını ve bu formatın işlevselliklerinden en iyi nasıl fayda sağlayabileceklerini araştırmalarını tavsiye ediyor.

Birliğin EPUB 3 formatını küresel standart olarak kabul etmesinin nedenleri şöyle:

• Rekabet eden ve ayrıklaşan bir dijital ortam dijital içerikler için yayıncılar, teknoloji sağlayıcılar ve dağıtım platformlarının ücretsiz ve açık standartlara geniş ölçekte uyum sağlaması ve bunları kullanımını gerektiriyor.
• Kolektif ve satıcıdan bağımsız olarak geliştirilmiş açık standartlar, yayıncılara kendi dijital işlerini geliştirirken daha fazla özgürlük veren kapsayıcı bir bağlam sunarlar.
• Standartlar şeffaf, kapsayıcı ve iş modelinden bağımsız standart kurumlarınca geliştirilmelidir. Uluslararası yayıncılık endüstrisi diğer paydaşlarla birlikte Uluslararası Dijital Yayıncılık Forumu’nda (IDPF) uygun şekilde temsil edilmektedir. IDPF elektronik yayıncılık ve içerik tüketiminin geliştirilmesi ve promosyonuna adanmış küresel ticaret ve standartlar örgütüdür.
• EPUB 3 anlambilimsel olarak yükseltilmiş, güvenilir biçimde yönetilebilirdir ve yayıncılara statik belgeler üretmekten çıkıp interaktif deneyimler yaratmaya doğru yol alabilecekleri bir gelişim sağlamaktadır.
• EPUB 3 ile içerik, aygıtlar arasında geçişli olarak işletilebilen ve farklı boyutlarda görüntülenmeye kolayca uyum sağlayabilen, dağıtılabilir bir yayın dosyasına dönüştürülecek şekilde kodlanır.
• EPUB 3 gerçekten uluslararası bir e-kitap standardıdır. Dünyadaki küresel dil gereklilikleri (dikey mizanpaj, alternatif yazım, sayfa geliştirme yönleri, tipografik beceriler gibi) dahil olmak üzere yayıncıların ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
• EPUB 3 basılı engelli okuyucular için tamamen erişilebilir durumdadır.

Uluslararası Yayıncılar Birliği Genel Sekreteri Jens Bammel konuyla ilgili şöyle konuştu: “Dijital yayıncılık bugün gerçek anlamda küreseldir. IPA tüm yayıncılık endüstrisi paydaşlarının EPUB 3’e uyum sağlamasını şiddetle tavsiye etmektedir ki böylece yayıncılık endüstrisi ekitaplar ve diğer dijital yayınlar için tamamen geçişli şekilde işletilebilir, tamamen erişilebilir bir küresel standarda kavuşsun.”