Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Eğitim yayıncılarının dikkatine

24.12.2011

MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, 31.12.2010 tarih ve 27449-4. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği ile ilgili bir duyuru yayınladı. Duyuruya göre;

“İlgili Yönetmeliğin 32. Maddesi 2. fıkrası gereği 2012-2013 Öğretim Yılında okutulacak ders kitaplarının listesi 2012 Ocak ayında Tebliğler Dergisinde yayınlanacaktır.

Bu sebeple 2012-2013 öğretim yılında okutulacak ders kitapları listesi ile karşılaştırılması amacıyla 26-27-28 Aralık 2011 tarihlerinde yayınevlerini temsilen birer kişinin yetki belgesi, ders kitabı listesi ve yayınevi kaşesi ile birlikte Ders Kitapları ve Öğretim Materyalleri Grup Başkanlığında hazır bulunması” gerekmektedir.