Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Anayasa Mahkemesi’nden Emsal Karar

Hazırladığımız raporlarla, her yıl verdiğimiz Düşünce ve İfade Özgürlüğü Ödülleriyle ve yaptığımız açıklamalarla, yayınlama özgürlüğünün önemini vurguluyor ve yasaklayıcı kararların bu özgürlüğe, kültür hayatına ve dolayısıyla toplumsal hayatın ilerlemesine büyük zararlar verdiğini, otosansüre neden olduğunu ifade ediyoruz.

Dün (16.08.2022) basına yansıyan haberlerde yer aldığı üzere, Sel Yayıncılık tarafından Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yapılan bireysel başvurunun sonucunda AYM, “ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna”, “Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine”, ayrıca harç masrafı ve vekalet ücretinden oluşan yargılama giderinin ve bir manevi tazminatın başvurucuya ödenmesine oybirliğiyle hükmetmiştir. AYM kararı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220816-10.pdf. AYM’nin kararı, ülkemizde yayınlama özgürlüğünün gelişmesi yönünde çok önemli bir adımdır.

AYM’nin verdiği bu kararı desteklediğimizi belirtiyor, bundan sonra da ülkemizde ifade özgürlüğüne dair olumlu gelişmelerin artması dileklerimizi yineliyoruz.

Saygılarımızla,

Türkiye Yayıncılar Birliği