Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

2022 Şubat Ayı Bandrol Verileri Açıklandı

2022 yılının Şubat ayı verilerine göre toplam 24.202.341 adet bandrol verildi. Geçtiğimiz yılın iki aylık toplamına göre %14,53 oranında düşüş var. Araştırma-inceleme, edebiyat ve çocuk yayıncılığı alanlarının oluşturduğu kültür yayıncılığı, toplam kitap üretiminin %51,70’ini oluşturdu, 2021 yılına göre bu alanda %25,20 düşüş var. 

  • Araştırma-inceleme alanı Şubat ayında alınan 7.062.242 adet bandrolle 2 aylık kitap üretiminin %29,01’ini oluşturdu, 2021 yılına göre %22,45 düşüşte. 
  • Edebiyat kitapları Şubat ayında alınan 2.196.675 adet bandrolle geçen seneye göre %36,74 düşüşte; toplam üretimin %9,51’ini oluşturdu. 
  • Çocuk ve ilk gençlik kitapları Şubat ayında alınan 3.321.774 adet bandrolle %20,95 oranında düşüşte ve toplam üretimin %13,19’unu oluşturdu. 
  • %2,66 düşüşteki eğitim yayıncılığı Şubat ayında alınan 8.022.818 adet bandrolle tüm üretimde %34,41’lik paya sahip. 
  • Akademik yayıncılık ise Şubat ayında alınan 428.953 adet bandrolle %14,12 düşüşte ve toplam üretimin %1,59’unu oluşturmuş. 
  • Şubat ayında alınan 3.048.767 adet bandrolle 2 aylık toplam üretimin %11,85’ini oluşturan inanç kitaplarında ise %15,91’lik artış var. 
  • İthal yayınlar ise Şubat ayında alınan 121.112 adet bandrolle %2,12’lik düşüşte ve %0,45’lik paya sahip. 

Karşılaştırmalı tablo için tıklayınız.