7161 Sayılı Kanun’la Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “İstisnalar”a ilişkin 13. Maddesine eklenen (n) bendi ile; “Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi” KDV istisnası kapsamına alınmıştır.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılan bu değişikliğe göre, 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren yayınevi sertifikasına sahip yayıncılar stoklarında bulunan veya yeni yayımlayacakları kitapların; dağıtımcılara, satıcılara (kitapçılara), son tüketiciye (okura) ve KDV mükellefi olan diğer tüzel kişilere yaptıkları 100 TL üzeri toptan kitap teslimlerini KDV’siz olarak gerçekleştireceklerdir. Yayıncı sertifikalı yayıncıların, aynı KDV mükellefiyeti (VCKN-Vergi Sicil Kayıt Numarası) üzerinden işlem yapmaları koşulu ile; kendilerine ait e-ticaret siteleri veya satış noktalarından KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere yaptıkları perakende kitap teslimleri/satışları da aynı şekilde KDV istisnasına tabi olacaktır.

Tüm bu teslimler ve bu teslimlere dayalı iade işlemlerinin belgelendirilmesinde; tam istisna kodu olarak “350-Diğerleri” seçilip, Vergi İstisna Muafiyet Alanına “3065 sayılı Kanunun 13/n Maddesi uyarınca KDV istisnası kapsamındadır” yazılarak istisna faturası düzenlenecektir.

Öte yandan; yayınevi sertifikasına sahip yayıncılardan KDV Kanununun 13/n Maddesinde öngörülen KDV istisnası kapsamında kitap ve süreli yayınları teslim alan KDV mükellefi dağıtımcı ve toptancılar, satıcılar (zincir mağazalar, kitapçılar, e-ticaret siteleri, kiosklar), envanterlerinde bulundurdukları kitap ve süreli yayınların toptan ya da perakende teslimlerinde/satışlarında kitaplar için (% 8), süreli yayınlar için (% 1) oranında KDV uygulayacaklardır.

Kitap fiyatları üzerindeki KDV’nin kaldırılarak yayıncılara ve okurlara kültürel destek sağlamayı amaçlayan bu değişiklik; değişiklik maddesinin yazımından kaynaklanan muğlak ifadeler nedeniyle yayıncılık sektörünün olağan kayıtlı işleyişini yürürlüğe girdiği 1 Şubat itibarıyla büyük ölçüde aksatmış, tedarik zincirinin unsurları (yayıncı, dağıtıcı, satıcı, tüketici) arasındaki mal alış-verişini sekteye uğratmıştır.

Türkiye Yayıncılar Birliği ve Basın Yayın Birliği, 1 Şubat 2019 günü Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanı Sn. Bekir Bayrakdar’la  görüşerek; yayıncılık sektörünü durma noktasına getiren bu sorunlu ortamı aktarmak ve çözüm yolları üzerinde konuşmak imkânı bulmuştur.

Toplantıda:

1) 7161 sayılı Kanunla değiştirilerek 1 Şubat 2019’da yürürlüğe giren KDV Kanununun 13/n Maddesinin en kısa zamanda yapılacak bir değişiklikle yeniden düzenlenmesi,

2) Yapılacak yeni düzenlemeyle; tedarik zincirinin tüm halkalarını (yayıncı, dağıtıcı/toptancı, perakendeci/satıcı/kitapçı/zincir mağaza, e-ticaret siteleri) kapsayacak şekilde, baştan sona tüm kitap ve süreli yayın teslimlerinin/satışlarının aynı KDV oranına tabi olmasının sağlanması,

3) 3065 sayılı KDV Kanununun 13. Maddesi son fıkrasında öngörülen istisna tutarındaki (100,- ₺) asgari tutarın kaldırılması,

4) 1 Şubat 2019’dan hazırlanacak yeni yasal düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar, 7161 sayılı Kanunla değişik KDV Kanununun 13/n Maddesi uyarınca kitap ve süreli yayın teslimlerinde istisna kapsamında yapılacak işlemlerin; düzeltilmesine ilişkin düzenleme yapılması, konularında mutabık kalınmıştır.

Ayrıca;

1) KDV mükellefi kitap yayıncılarının (%8) KDV oranı uygulaması kapsamında birikmiş KDV alacaklarını mahsuben ve/veya nakden iade yoluyla almaları,

2) Eser sahipleri adına sorumlu sıfatıyla yayıncılar tarafından beyan edilip indirim konusu yapılamadan ödenen (% 18) oranındaki telif KDV’si yükünün kaldırılması ya da azaltılması,

3) Gelir Vergisi Kanununun 18. ve 94. Maddeleri uyarınca eser sahiplerinin telif bedelleri üzerinden kesilen (%17) oranındaki Gelir Vergisi Stopajının azaltılması ya da kademelendirilmesi,

hususlarının Gelir İdaresi Başkanlığı’nca incelenerek değerlendirileceği bilgisi verilmiştir.

KDV Kanununda yapılan değişikliklere ilişkin gelişme ve bilgileri üyelerimizle paylaşmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

Türkiye Yayıncılar Birliği-Basın Yayın Birliği

Yayıncılık Dünyasından ve Duyurularımızdan Haberdar Olun.

Türkiye Yayıncılar Birliği E-Bültenine Abone Olmak İçin abonelik formunu doldurmanız yeterlidir.

E-Bülten üyeliği için kaydınız alındı.