Genel İstatistikler
Toplam nüfus 74.724.269
Gayri safi yurtiçi hâsıla (GSYH) 1.297.213 Milyon TL/ 773.980 Milyon $
Kişi başına GSYH (Satın Alma Gücü Paritesi) 52
 

Yayıncılık Temel Verileri

Yayınevi sayısı 1676
Kitabevi sayısı 6000
Dağıtım şirketi sayısı 150
Yayınlanan başlık sayısı (ISBN) 43.190
Bandrol alan kitap adedi 289.193.982
Ücretsiz dağıtılan ders kitabı adedi (MEB) 204.275.661
Üretilen toplam kitap adedi 493.469.643
(48 sf. altı eğitim amaçlı kitaplar hariç)
Kişi başına düşen üretilen kitap adedi 6,6
Kitapta KDV oranı %8 (Standart %18)

Ortalama kitap satış fiyatları (USD)
Net Üst
Okul kitapları 1.2 1.2
Kültür Kitapları 5.5 10
Akademik Kitaplar 8.2 11


2011 Yıl Sonu Kitap Toptan Satışlar Pazarı

Segmentler Mevcut (milyon $) Pazar Payı (%)
Eğitim Yayınları 811 54,1
a. Ders kitapları 190
b. Yardımcı ders kitapları 121
c. Sınava hazırlık kitapları 500
Kültür Yayınları 468 31,2
Akademik Yayınlar 141 9,4
İthal Yayınlar 80 5,3
a. İngilizce Dil Öğretim Kitapları (ELT) 25
b. Diğer ithal kitaplar (akademik, kütüphane alımı vb.) 55
TOPLAM 1500

 

2011 Yıl Sonu Türkiye Kitap Perakende Pazarı

Segmentler Mevcut (milyon $) Pazar Payı (%)
Eğitim Yayınları 1225 53
a. Ders kitapları 190
b. Yardımcı ders kitapları 202
c. Sınava hazırlık kitapları 833
Kültür Yayınları 780 34
Akademik Yayınlar 196 8,5
İthal Yayınlar 107 4,5
a. İngilizce Dil Öğretim Kitapları (ELT) 38
b. Diğer ithal kitaplar (akademik, kütüphane alımı vb.) 69
ARA TOPLAM 2308
TOPLAM (Tüketiciye ortalama % 7 indirimle) 2146


Bir Senede Üretilen Toplam Başlık Sayısı

Ülkemizde 2011 yılında üretilen 43.190 başlık kitap, konularına göre ele alındığında şu şekilde dağılım göstermektedir: Genel Konular 531 adet, Felsefe ve Psikoloji 1347 adet, Din 2834 adet, Toplum Bilimleri 13.983 adet, Dil ve Dil Bilim 585 adet, Doğa Bilimleri ve Matematik 425 adet, Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler 2665 adet, Güzel Sanatlar 1431 adet, Edebiyat ve Retorik 15.034 adet, Coğrafya ve Tarih 3062 adet, Diğer Konular 1293 adettir.


Kütüphaneler

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde 2011 yılında hizmette bulunmuş olan halk kütüphanesi sayısı 1073’tür. Bunlardan 1073’ü halk kütüphaneleri, 45’i çocuk kütüphaneleri, 14’ü ise yazma eserler kütüphaneleridir.[*] Rapordaki bazı veriler Türkiye İstatistik Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu, Milli Eğitim Bakanlığı yıllık verilerinden derlenmiştir.

Yayıncılık Dünyasından ve Duyurularımızdan Haberdar Olun.

Türkiye Yayıncılar Birliği E-Bültenine Abone Olmak İçin abonelik formunu doldurmanız yeterlidir.

E-Bülten üyeliği için kaydınız alındı.