Genel İstatistikler (TÜİK) Toplam nüfus
72.561.312
Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) 952 559 Milyon TL / 616 703 Milyon $
Kişi başına GSYH (Satın Alma Gücü Paritesi) 46
Yayıncılık Temel Verileri
Yayınevi sayısı 1546
Kitabevi sayısı 6,000
Dağıtım şirketi sayısı 150
Yayınlanan başlık sayısı (2009 ISBN) 31.286
Bandrol alan kitap adedi (2009) 170.324.457
Ücretsiz dağıtılan ders kitabı adedi (MEB) 183.268.000
Üretilen toplam kitap adedi 353.592.457
(48 sf. altı eğitim amaçlı kitaplar hariç)
Kişi başına düşen üretilen kitap adedi 4,8
Kitapta KDV oranı %8 (Standart %18)

 

Ortalama satış fiyatları (USD)

Toptan Perakende
Okul kitapları 1.2 1.2
Kültür Kitapları 10 18
Akademik Kitaplar 10 15,4

 

2009 Yıl Sonu Kitap Toptan Satışlar Pazarı

 

Segmentler Mevcut (milyon $) Pazar Payı (%)
Eğitim Yayınları 750 62
a. Ders kitapları 190
b. Yardımcı ders kitapları 110
c. Sınava hazırlık kitapları 450
Kültür Yayınları 300 25
Akademik Yayınlar 20 8
İthal Yayınlar 55 5
a. İngilizce Dil Öğretim Kitapları (ELT) 35
b. Diğer ithal kitaplar (akademik, kütüphane alımı vb.) 20
TOPLAM 1125


2009 Yıl Sonu Kitap Perakende Satışlar Pazarı

 

Segmentler Mevcut (milyon $) Pazar Payı (%)
Eğitim Yayınları 1120 62
a. Ders kitapları 190
b. Yardımcı ders kitapları 180
c. Sınava hazırlık kitapları 750
Kültür Yayınları 500 26
Akademik Yayınlar 31 8
İthal Yayınlar 79 4
a. İngilizce Dil Öğretim Kitapları (ELT) 54
b. Diğer ithal kitaplar (akademik, kütüphane alımı vb.) 25
ARA TOPLAM 1730
TOPLAM (Tüketiciye ortalama % 7 indirimle) 1609

Başlıkların Konulara Göre Dağılımı

Ülkemizde 2009 yılında üretilen 31.286 başlık kitap, konularına göre ele alındığında şu şekilde dağılım göstermektedir: Genel Konular 413 adet, Felsefe ve Psikoloji 1073 adet, Din 2151 adet, Toplum Bilimleri 12.321 adet, Dil ve Dilbilim 413 adet, Doğa Bilimleri ve Matematik 293 adet, Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler 1826 adet, Güzel Sanatlar 928 adet, Edebiyat ve Retorik 9512 adet, Coğrafya ve Tarih 2356 adettir.

Kütüphaneler

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde 2009 yılında hizmette bulunmuş olan halk kütüphanesi sayısı 1149’dur. 2009 yılında halk kütüphanelerine 2.702 tür (başlık), 636.700 adet kitap alınmış, 149 sayıda süreli yayına abone olunmuştur.

 


[*] Rapordaki bazı veriler Türkiye İstatistik Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu, Milli Eğitim Bakanlığı yıllık verilerinden derlenmiştir.

Yayıncılık Dünyasından ve Duyurularımızdan Haberdar Olun.

Türkiye Yayıncılar Birliği E-Bültenine Abone Olmak İçin abonelik formunu doldurmanız yeterlidir.

E-Bülten üyeliği için kaydınız alındı.